Kyrkorådet

KYRKORÅDET I HUDDINGE FÖRSAMLING HAR UPPHÖRT GENOM PASTORATBILDNINGEN 2014-01-01. SE LÄNKEN OVAN Församlingsrådet.

Kyrkorådet i Huddinge församling 2010-2013

Ordinarie ledamöter:
Gunilla Helmerson, ordförande (m)
Eva Nilsson (m)             
Claes-Johan Bonde (m)                       
Jaan Ruusa (fisk)                    
Pia Berkman (kr)               
Ninni Skarstedt (s)       
Margareta Lydén Lövkvist (s)
Bengt Gunnar Karlsson (mp)
Lars Jonsson, kyrkoherde
 

Ersättare:
Fredrik Kristoffersen (m)   
Magnus Liedholm (m)          
Margareta Hedström (c)   
Tomas Nimreus Silfverswärd (fisk)   
Kjell Vingmyr (kr)  
Göran Henriksson (s)    
Gabriella Larsson (s)
Anders Wrebo (s)
 

(röd e-postlänk till de ledamöter som själva anmält att de vill ha sådan. Anmäles här)

Ordförande kyrkorådet i Huddinge församling

Gunilla Helmerson
gunilla.helmerson@huddinge.se 

Kontaktuppgifter

Skapad: 2010-12-22 09:40:00

För mer information, kontakta Tim.

Tim Fors
08-588 697 72
tim.fors@svenskakyrkan.se

Kyrkorådets protokoll

 

//