Biskop Thomas Söderberg

Thomas Söderberg är biskop i Västerås stift sedan 2008. Västerås stift omfattar motsvarande Västmanlands och Dalarnas län och en del av Örebro län. Han är stiftets 66:e biskop.

 

 

Foto: Åke Paulsson

Thomas Söderberg prästvigdes 1982 för Västerås stift. Han kommer närmast från en tjänst som direktor för St Lukas stiftelsen och som kyrkoherde för Envikens församling.

Han har, sedan han blev präst, haft många olika förtroendeuppdrag. Han var ledamot av Kyrkomötet från 1983 fram till han blev biskop. Bland annat har han varit med och arbetat fram den nya kyrkoordningen inför relationsändringen mellan kyrka och stat år 2000. Han har också varit ordförande i den grupp som arbetade fram det pastorala programmet med anledning av nya regler för dop och kyrkotillhörighet som infördes 1996.

 

 

Ungdomsrådgivare

Biskopen har, bland många andra medarbetare, fyra ungdomsrådgivare till sin hjälp. Dessa utses för två år i taget. Ungdomsrådgivarnas roll är att stärka biskopens bekantskap med och kunskap om ungdomars tankar och åsikter i kyrkan och i samhället. Tillsammans ska de diskutera, utbyta tankar och erfarenheter men också skapa möjligheter för ungdomar att enklare komma till tals med sin biskop. De är mellan 15-25 år och kommer från olika delar av stiftet och från olika sammanhang, både inom och utanför Svenska kyrkan.

Biskopens motto

Varje biskop har ett eget vapen och ett eget motto, som är hämtat ur bibeln. Thomas Söderbergs motto är:

"Känn ingen oro. Tappa inte modet"

(från Johannesevangeliet kapitel 14 vers 27)

 

Vill du läsa mer om vad bilderna i hans vapen betyder, klicka på "Biskopens heraldiska vapen" i listan till vänster!

 

Foto: Västerås stift

 

 

 

//