Information om församling, pastorat, samfällighet eller stift

Kungsholms församling

Besöksadress:
Parmmätargatan 1
112 24 Stockholm
Postadress:
BOX 22025
104 22 STOCKHOLM
E-post:
Telefon:
08/6173940
Webbadress:
http://www.svenskakyrkan.se/ kungsholm
Våra kyrkor:

 

 

//