Information om församling, pastorat, samfällighet eller stift

Husie och Södra Sallerups församling

Besöksadress:
Klågerupsvägen 254
212 32 Malmö
E-post:
Telefon:
040- 27 93 50
Webbadress:
http://www.svenskakyrkan.se/husie
Våra kyrkor:

 

 

//