Information om församling, pastorat, samfällighet eller stift

Skedevi o Regna pastorats kyrkliga samfällighet

Besöksadress:
c/o Församlingsexpeditionen
GLASBRUKSVÄGEN 21
610 14 REJMYRE
E-post:
Telefon:
011-87011
Webbadress:
http://www.svenskakyrkan.se/ skedevi-regna
Våra kyrkor:

 

 

//