Information om församling, pastorat, samfällighet eller stift

Skeda-Slaka kyrkliga samfällighet

Besöksadress:
TRÖSKAREGATAN 41
583 33 LINKÖPING
E-post:
Telefon:
013-474 23 00
Webbadress:
http://www.svenskakyrkan.se/ skeda-slaka
Våra kyrkor:

 

 

//