Information om församling, pastorat, samfällighet eller stift

Husaby pastorats kyrkliga samfällighet

Besöksadress:
Husaby, Pilgrimsgården
533 95 GÖTENE
E-post:
Telefon:
0511-34 31 41
Webbadress:
http://www.svenskakyrkan.se/ husaby
Våra kyrkor:

 

 

//