Information om församling, pastorat, samfällighet eller stift

Malmö S:t Johannes församling

Besöksadress:
Kapellgatan 6
214 21 MALMÖ
E-post:
Telefon:
040-27 91 50
Webbadress:
http://www.sanktjohannes.se
Våra kyrkor:

 

 

//