Vad menar Ku Klux Klan?

[2003-12-08]
Hej!
På min fråga till Ku Klux Klan om varför vita skulle vara mer värda än några andra hänvisar de till flera rader i bibeln där man kan läsa om "det utvalda folket". Ku Klux Klan säger sig veta att Gud menar de vita. Vilka menar Gud egentligen när han talar om ett av honom själv utvalt folk?

Matte

Lars Stenström svarar:


Din fråga kan jag inte besvara särskilt bra eftersom jag inte har kännedom om hur Ku Klux Klan i detalj motiverar sina idéer och sin politik. Men jag vet att de vill framträda som en vit kristen högerrörelse. Delvis får jag ändå gissa mig fram.

Bibeln kan man läsa precis hur som helst. Den inte bara tolkas utan misstolkas och förvanskas. Som Du beskriver det är KKK:s uppfattning av vita som särskilt utvalda av Gud en förvrängning av vad Bibeln berättar. Men sådana vanföreställningar är inte något unikt för KKK. Apartheidpolitiken i Sydafrika byggde också på märkliga förställningar om utvaldhet och en gudagiven rätt att härska över andra.

Det utvalda Gudsfolket i Bibeln är Israels folk med sina tolv stammar. Det är från början ett litet och oansenligt folk som utkoras och välsignas. Texter som talar om detta hittar Du till exempel i 1 Mosebok 12: 1-8 och i 5 Mosebok 7:7-26. Men stamfolken i Mellanöstern låter sig knappast sorteras in som stödtrupper för Ku Klux Klans rasideologi.

Med lite fantasi kan jag tänka mig att Ku Klux Klan tänker utifrån föreställningar man kan ana i Nya testamentet att ett nytt förbund i Kristus har ersatt det gamla och ett nytt folk därmed också har ersatt förbundsfolket, det utvalda folket. KKK skulle kunna resonera som så att det är de kristna som idag är utvalda. De själva, i sin egen organisation, uppfattar sig både som mer och bättre kristna än andra eftersom just de hävdar vikten av 10 Guds bud, av högerpolitik, vit överhöghet etc.

Eftersom KKK är till för vita kristna och man i den organisationen känner sig utvald är det enkelt för dem att vrida sin argumentering och komma till slutsatsen att Gud har utvalt vita. En gris har skärt skinn, vita har skärt skinn, alltså är vita grisar... Ungefär så kan man med låtsad logik komma fram till vad som helst. Så lätt kan man förvanska och förvränga åt vilket håll som helst - om man bara vill.

Att Kristus som dött för alla människors synd skulle ha utvalt vita amerikaner före alla andra faller på sin egen orimlighet.

Lars B Stenström

//