Vad hette Jesus lärjungar?

[2003-08-29]
Vad hette Jesus lärjungar och vem förådde honom?
Tack i förhand

morgan

Mia Jaederfeldt svarar:


Hej Morgan!

Här kommer en lista över lärjungarnas namn, och lite kort om vilka några av dem var. Judas Iskariot var den som förrådde Jesus.

Petrus (som egentligen hette Simon, men som Jesus gav namnet Petrus, som betyder "klippan")
Andreas (bror till Petrus)
Jakob och Johannes (som Jesus gav tillnamnet "Boanerges", dvs "åskans söner")
Filippos
Bartolomaios
Matteus (tullindrivare)
Tomas (som idag ibland kallas Tomas "tvivlaren")
Jakob
Simon Kananaios (även kallad "seloten")
Judas (även kallad Taddaios eller Lebbaios)
Judas Iskariot (som förrådde Jesus)

/Mia

//