Ska jag ta emot nattvarden??

[2004-05-01]
Jag är döpt och är medlem i Svenska Kyrkan. Jag tror på Gud i någon form men jag känner mig ännu inte redo att konfirmera mig. Min familj kommer från en liten fjällby i södra Norrland och de (och jag) har alltid tyckt att man inte får ta nattvarden om man inte är konfirmerad. Jag vet att kyrkan säger att man får ta nattvarden bara man är döpt men för mig är nattvarden ett tecken på att man konfirmerat sin tro och jag känner mig inte redo för det. Gör jag fel när jag avböjer pga att jag inte är konfirmerad?
Anna

Lars Stenström svarar:


Att ta nattvarden på allvar är inget fel. Det är ju trots allt Du som skall ta emot gåvorna. När Du är beredd kommer Du att märka det. Det hindrar inte att Du funderar mer över vilka möjligheter som står Dig till buds.

Samtidigt som Du markerar Din tvekan berättar Du om Din tro, en tro i någon form. Men Du är ännu inte beredd att konfirmera Dig. Och eftersom Du ser deltagandet i nattvarden som ett tecken på att man konfirmerat sin tro verkar det hänga samman tankemässigt. Ser man det så framstår konfirmationen något man själv gör, man bejakar och bekräftar sin tro. Men man behöver inte tänka så. Glöm inte att det utöver den egna handlingen, precis som i nattvarden handlar om något Gud vill oss och gör för oss. I konfirmationen får vi ta emot Guds bekräftelse.

Konfirmationstiden innehåller den undervisning som dopbefallningen talar om: ”…och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.” (Matteus 28:19-20). Textstället slutar med ett löfte om Jesu närvaro: ”Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Du behöver inte tveka att delta i nattvarden. Den står öppen för Dig. Där skulle Du kanske börja med att gå fram till nattvarden. Man kan gå fram och bli välsignad. På det sättet finns Du också synligt och personligt med i gemenskapen vid altaret. För Dig skulle det kunna fungera som ett steg i riktning mot att så småningom själv ta emot bröd och vin.

Inte heller behöver Du gå med tankar på Din tro otillräcklig för att Du inte blivit undervisad och konfirmerad. Ändå tycker jag att Du borde ta reda på hur en konfirmation skulle gå till. Jag tror att Du är lite äldre än tonårskonfirmanderna och därför kanske har dragit Dig för att göra något åt situationen. Att delta i en konfirmationsläsning för lite äldre ungdomar eller för vuxna kan bli en viktig milstolpe i Ditt liv. Många kan berätta om hur verkligt betydelsefull deras lästid blev – fylld av samtal, eftertanke och andlig fördjupning. Så

Lars B Stenström

//