Marieholmskyrkan

Marieholmskyrkan

Marieholmskyrkan Foto: Foto:Bertil Johnson

Vid bebyggelsecentrum i utkanten av Mariestad uppfördes 1972 Marieholms-
kyrkan efter ritningar av arkitekt Janne Feldt. Det murade byggnads-
komplexet omfattar förutom kyrkorum även andra lokaler för församlings-
arbetet, grupperade kring en glasad gård. Själva kyrkorummet ligger i anläggningens nordvästra hörn och lyses upp av ett fåtal rektangulära dageröppningar. Altaret står i en grund nisch och utbyggnaden på nordsidan inrymmer bl a orgeln.

 

Marieholmskyrkans öppettider

Skapad: 2008-02-18 15:35:00
Sommartid är kyrkan öppen
i samband med Sommarkvällscaféerna, torsdagar kl. 18-20.
19 juni - 14 augusti
 
Café Maria serverar kaffe/te
och fikabröd.
 
Välkommen!
 

 

Interiör Marieholmskyrkan

Skapad: 2008-02-19 16:02:00
Kyrkan rymmer ca 200 personer.
  

 

//