Sjukhuskyrkan

På varje sjukhus finns en sjukhuskyrka. Det är präster, diakoner och musiker från den lokala församlingen som finns till hands för patienter, närstående och personal.

Sjukhuskyrkan

Det kan handla om att lyssna, vara stöd i krissituationer och fira gudstjänst. Eller att bara vara närvarande. 

I sjukhuskyrkans arbetslag ingår också präst, pastor eller diakon från andra kristna samfund och kyrkor. Kontakter förmedlas med företrädare för annan tro, till exempel muslimska imamer.

 

 
 
 

Eva-Lotta Grantén

Chef för utvecklingsavdelningen

046-15 55 30

0709-28 89 65

//