Våra kyrkor och bönhus

Församlingens huvudkyrka är Tegs kyrka. Kyrkan och församlingsgården ligger i samma byggnad.

Kyrkan är öppen alla vardagar kl. 08-16. Besöksdress: Jägarvägen 16.
Tel 090-200 25 00 vx 8.00-12.00, 13.00-16.00 måndag-fredag
e-post: tegs.forsamling@svenskakyrkan.se 

 

Tegs kyrka

Tegs kyrka

 

Församlingsgården på Teg

 

 

Böleängkyrkan

Böleängskyrkan, Fruktvägen 1, 904 36 Umeå.
Tel: 090-200 29 51.

 

 

 

Röbäcks kyrka, Grundläggarvägen 8,
904 40 Röbäck. Tel:090-200 29 60

 

 

 

Bösta missionshus, 905 86 Umeå.
Kontakt: EFS Bösta Uno Boström, tel: 090-13 37 53

 

Degernäs missionshus, 905 80 Umeå
Kontakt: EFS Degernäs Berit Lindgren
Tel: 090-470 06.

 

Hössjö missionshus, 905 86 Umeå
Kontakt: EFS Hössjö Lars Jöran Edström
tel: 070-335 36 51.

Innersjö/Degersjö missionshus, 905 87 Umeå
Kontakt: EFS Innersjö Sigvard Johansson,
Tel: 090-147412

 

 

Klabböle missionshus, 905 87 Umeå
Kontakter: EFS Klabböle Elin Örebrand-Frost
tel: 070-214 74 51. Anna Lillieroth tel: 070-320 11 00.

 

 

Stöcke missionshus, 905 81 Umeå.
Kontakt: EFS Stöcke/Strömbäck, 
Eva Lundeborg-Karlsson Tel: 070-376 45 11 

 

 

 

Stöcksjö missionshus, 905 80 Umeå
Kontakt: EFS Stöcksjö, Sonja Magnusson
Tel: 090-421 73

Kyrkans Hus

Yttersjö Kyrkans hus. 905 86 Umeå
Kontakt: EFS Yttersjö Sara Sandström
tel: 072-539 11 52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//