Sjögestadkören

Blandad kyrkokör som sjunger 4 stämmigt. Vi övar i Sjögestads församlingshem onsdagar kl.19. Körstart 28 augusti.

Under hösten sjunger vi i olika gudstjänster i församlingen men mestadels i Rappestad kyrka. Den 15/12 har vi en julkonsert tillsammans med Projektkören. Terminen avslutas den 24/12 med "Samling kring krubban" i Sjögestad kyrka kl.10.

För mer information kontakta körledare: Johan Andersson 013-23 44 54
E-post: johan.andersson@svenskakyrkan.se

//