S:t Petri kyrka - Malmös katedral

Malmö S:t Petri kyrka grundlades i början av 1300-talet. När kyrkan för första gången omtalas i skrift år 1346 har den redan varit invigd för gudstjänst-bruk. Traditionen säger att högaltaret invigdes 1319. Kyrkan är helgad åt apostlarna Petrus och Paulus.

S:t Petri kyrka österifrån

S:t Petri kyrka österifrån

 
 
S:t Petri kyrka är en treskeppig basilika med tvärskepp och koromgång och byggd i s.k baltisk tegelgotik. Dess närmaste förebild synes vara Mariakyrkan i Lübeck. Kyrkans yttre präglas framför allt strävpelare och strävbågar, som spänner sina luftiga valv över sidoskepp och koromgång. Tornet, som rasat två gånger under 1400-talet, fick sitt nuvarande utseende år 1890.
Kring huvudbyggnaden grupperar sig flera tillbyggnader. Äldst är det norra dubbelkapellet vars västra del var kyrkans första vapenhus och vars östra del under den katolska tiden varit helgad åt Jungfru Maria; "Vår fru vid stänkestenen".
Kapellet som ligger väster om huvudingången är Krämarekapellet, som också kallas Dopkapellet eftersom de flesta av församlingens dop finns här. Krämarekapellet är från 1400-talets senare hälft och uppfördes av stadens krämare dvs handelsmän som använde kapellet till sina förrättningar och gudstjänster. Under den katolska tiden hade kapellet ett Mariaaltare och var skilt från den övriga kyrkan med en vägg. Efter reformationen hade det inte längre någon kyrklig funktion utan användes som kyrkans skräpkammare och staden spruthus. Brandsprutan förvarades där och under västfönstret fanns en port.

//