Västerås domkyrka

Foto: Magnus Aronsson

Västerås stift, som omfattar Västmanland och Dalarna, tillkom vid mitten av 1100-talet eller möjligen något tidigare. Sedan dess har det funnits en biskopskyrka på denna plats i Västerås. En domkyrka är biskopens kyrka och stiftets huvudkyrka.
Den äldsta kända domkyrkan var en mindre kyrka i gråsten. Om det tidigare också funnits en träkyrka är okänt. År 1244 började man utöka domkyrkan med tegel. Då hade också de invandrade dominikanerna grundat ett kloster vid nuvarande Munkgatan och stadshuset vid Fiskartorget. Från 1200-talet byggdes stadskyrkorna i Sverige generellt av tegel.
Domkyrkan invigdes den 16 augusti 1271 på Jungfru Marie himmelsfärds dag.

Kyrkan från 1271 var treskeppig med tvärskepp, rakslutet kor och låga valv. Tegelpelarna i kyrkans bakre del markerar 1200-talskyrkans storlek. På pelarna syns också att valven i sidoskeppen var låga. Den medeltida tegelkyrkan hade trätak och små fönster, inga bänkar samt jordgolv. Det är mörkare sten i golvet i den här delen av kyrkan. Triumfkrucifixet från början av 1300-talet hänger på platsen för dåvarande korskranket. Krucifixet är sannolikt ett svenskt arbete. Idag firas ofta gudstjänster här under korset.
Under det följande århundradet förlängdes kyrkans kor i öster och fick en treskeppig avslutning. På 1300- och 1400-talen kringbyggdes den gamla kyrkan med en krans av kapell, som är den nuvarande femskeppiga kyrkans ytterskepp. I väster byggdes under samma århundrade det mäktiga tornet, med några mindre kapell intill norr- och sydsidan. När ett kapell i kyrkans sydvästra hörn färdigställts 1517, fick kyrkan sin nuvarande storlek.

Kyrkans första torn färdigställdes 1417. Nuvarande barockspiran är från 1695 och ritad av Nicodemus Tessin d y på uppdrag av Karl XI.

Hela kyrkan dekorerades 1896-98 med nygotiska schablonmålningar, som nu finns kvar endast över stora orgelläkaren. Vid den senaste restaureringen 1958-61 eftersträvade man att framhäva de olika epokerna i domkyrkans sjuhundra-åriga byggnadshistoria.

Västerås domkyrka

Skapad: 2008-09-11 00:00:00

Västra kyrkogatan 6
722 15 Västerås
Tel: 021-81 46 11 (Vaktmästeri)
Fax: 021-81 46 90

Öppettider
Måndagar & tisdagar kl 08.30-16.30
Onsdagar kl 08.30-19.30
Torsdagar & fredagar kl 08.30-16.30
Lördagar, söndagar och helgdagar kl 09.30-17.00

GPS-position
Lat: N 59º 36' 45.56"
Long: E 16º 32' 28.94"

Snabbfakta om Västerås domkyrka

Skapad: 2009-03-02 12:08:00
Kyrkan nyinvigdes den 16 augusti 1271 och helgades åt jungfru Maria och Johannes döparen. Västerås domkyrka är den tredje största domkyrkan i Sverige.
Längd 93,2 m
Bredd 34,4 m
Valvens höjd i mittskeppet 13–15 m
Valvens höjd i sidoskeppen 10 m
Tornets höjd 91,80 m
Tornets höjd inkl krön 91,8 m
Domkyrkans torn innehåller fyra klockor, varav den största väger 4 ton.
Max antal sittande personer är ca 1200.
Stora orgeln innehåller 4186 pipor, där den längsta pipan mäter 9,75 meter.
Västerås domkyrka har det rikaste och mest sammanhålla beståndet av epitafier från 1600-talets svenska stormaktstid i landet.
En domkyrka är biskopens kyrka och stiftets huvudkyrka. Domkyrkorna kallas ofta för katedraler. Ordet kommer från latinets cathedra och betyder biskopens stol. Domkyrkan är också en plats för officiella större sammankomster när något berör hela stiftet, till exempel präst- och diakonvigningar. I en domkyrka kallas kyrkoherden för domprost. Domprosten leder och ansvarar för arbetet i domkyrkoförsamlingen.

Tre stjärnor i Guide Michelin

Skapad: 2009-03-02 12:10:00
Västerås domkyrka är en av tre kyrkor i Sverige som innehar maximala tre stjärnor i Guide Michelin. Det innebär att katedralen är värd en egen resa enligt guiden.
Katedralen har sina tre stjärnor i Guide Michelin green edition beroende på:
• olika byggnadsepoker framträder så tydligt i kyrkan
• sex altarskåp från sent 1400-tal och tidigt 1500-tal, samtliga i ovanligt gott skick
• Erik XIVs grav i marmor tillsammans med regalierna
• Riksdrotsen Magnus Brahes grav i alabaster och marmor
• triumfkrucifixet i trä från 1300-talet

//