Församlingens mål

Församlingens mål är att göra människor till Jesu lärljungar

I församlingens vardagsarbete strävar vi efter att
 
  • Fira levande gudstjänster

  • Ge människor möjlighet att växa och mogna i sin tro

  • Vara människor till tjänst, var och hur vi än möter dem

  • Göra Kristus känd bland våra medmänniskor

//