Juniorer

För dig som går i 2:an och 3:an

Vi lär oss om Bibeln och har andakt tillsammans. Vi leker, sjunger och har skapande verksamhet. Tillsammans äter vi mellanmål varje gång.

Juniorerna träffas måndagar kl 13.30-15.30 i Kyrkans Hus i Vikingstad.

Ledare: Lotta

Max 10 barn. Anmälan till den här gruppen! 

Liselott "Lotta" Anderson tar emot anmälan på 013-23 44 56 eller liselott.anderson@svenskakyrkan.se   

 

Liselott "Lotta" Anderson

Fredrik Carlin

013-23 44 55

 

//