Juniorer

För dig som går i 2:an och 3:an

Vi lär oss om Bibeln och har andakt tillsammans. Vi leker, sjunger och har skapande verksamhet. Varje gång äter vi mellanmål tillsammans.

Juniorerna träffas måndagar kl 13.30-15.30 i Kyrkans Hus i Vikingstad.

Terminen startar vecka 36, alltså den 1 september.

Ledare: Lotta och Fredrik

Anmälan till den här gruppen! 

Liselott "Lotta" Anderson tar emot anmälan från 18 augusti på 013-23 44 56 eller liselott.anderson@svenskakyrkan.se   

 

Liselott 'Lotta' Anderson

Fredrik Carlin

013-23 44 55

 

//