Samiskt konfirmandläger 2014

Välkommen till ett konfirmandläger för samisk ungdom som denna gång kommer att äga rum den 30 juli–17 augusti 2014 på Edelviks folkhögskola i Burträsk.

Konfirmandläger för samisk ungdom har lång och stark tradition bakom sig. Svenska kyrkan i Luleå stift kommer från och med år 2014 att stå som huvudarrangör. Svenska kyrkans riktlinjer för konfirmandarbete är grunden för lägret.

För vem
Samiskt konfirmandläger 2014 är till för samiska ungdomar som är födda år 1999 och som vill vara med om ett konfirmandläger där fokus ligger på bearbetningen av vad det är att ha samisk, ung och kristen identitet.
Max antal konfirmander är 60 stycken.

Tidpunkt
Konfirmandlägret pågår mellan 30 juli–17 augusti.

Plats
Plats för lägret är Edelviks folkhögskola som ligger i det lilla samhället Burträsk. Burträsk ligger i Västerbotten, en bit in från norrlandskusten. Burträsk är ett levande samhälle med goda kommunikationer. Hit tar man sig enklast med bil eller buss, kombinerat med flyg för den som kommer långt ifrån, Skellefteå flygplats ligger bara tre mil från Edelvik. Burträsk med omnejd är vinterbetesmark för Malå sameby. Skolan har Svenska kyrkan i Luleå stift som huvudman. Mer information om skolan finns på www.edelvik.se och om Burträsk på www.burtrask.se

Upplägg
Konfirmationslägret blir en tid i Ditt liv, då Du får bearbeta vem Du är som ung same och där det finns tid och plats att lära känna sig själv, varandra och Gud på ett nära sätt. Att konfirmera sig handlar mycket om att fundera över sitt eget liv och att också koppla det till Bibelns berättelser, kyrkan och människors funderingar kring kristen tro. Under konfirmandtiden arbetar vi med att tolka bibeltexter och uttryck för kristen tro i ett ungt samiskt sammanhang. Samerna är ursprungsfolk med egen kultur och språk som skiljer sig från den svenska kulturen och språket. Under lägret arbetar vi med att synliggöra detta, vi jobbar med de olika språkvarieteterna, med samisk kultur och hantverk.

Konfirmandtiden börjar redan hemma på vintern, Du kommer att få olika uppdrag och uppgifter att göra inför lägret; det handlar en hel del om att lära känna Din hemförsamling, delta i gudstjänstlivet, att ta reda på mer kring Din samiska identitet etc. Kommunikation sker (till att börja med) via e-post mellan konfirmandledare och konfirmander.

Konfirmandlägret i Burträsk har friluftsprägel, där många aktiviteter och arbetspass kommer att ske ute i naturen, i skog och mark. Vi kommer att göra utflykter i närområdet och till fjällen. Boendet sker i flerbäddsrum. Skolan erbjuder god mat, fin miljö och bra lokaler. Att delta i andakter och gudstjänster är en central del av konfirmationstiden. Varje dag kommer vi att ha morgon- och aftonböner, eller andra gudstjänster och mässor i skolans kapell, eller ute i naturen.

Konfirmationshögtiden och konfirmationsfest
Konfirmationshelgen startar med en stor fest med middag för konfirmander, ledare och anhöriga lördagen den 16 augusti. Priset för middagen är inkluderat i lägeravgiften för konfirmanderna. Anmälan och betalning för de anhöriga/närstående som önskar att vara med på festen kommer att ske separat under våren. Konfirmationsgudstjänsten sker, söndag den 17 augusti 2014 i Burträsk kyrka,

Ledare
Ledarstaben kommer att bestå av personal från Edelvik, vuxna kyrkliga medarbetare, unga samiska ledare samt ledare från Sáminuorra.

 

 

Anmälan

Sista anmälningsdag har passerat.

Anmälningsavgiften på 2 500 kronor ska betalas senast 28 februari 2014 och i och med detta är anmälan bindande. Vid eventuellta. återbud efter detta datum återbetalas ej anmälningsavgiften.

Resterande summa, 2 500 kronor ska inbetalas under april 2014.

Kostnad

Konfirmandens egenavgift är
5 000 kronor. I detta ingår helpension (logi i flerbäddsrum, frukost, lunch, middag, mellanmål, kvällsfika), aktiviteter, utflykter, material, bibel, psalmbok, konfirmationsmiddag med mera.

Konfirmandens hemförsamling står för en clearingavgift (konfirmationsersättning) på ca 6 700 kronor som betalas direkt till Luleå stift. Resterande kostnader subventioneras av Luleå stift, Härnösands stift och Samiska rådet i Svenska kyrkan på nationell nivå.

Mer information

Till de anmälda konfirmanderna, deras målsmän och respektive hemförsamling kommer det att skickas mer information kontinuerligt via mail. Information om lägret får ni genom att kontakta

Anna-Stina Wikström, samordnare på Edelviks folkhögskola,
tel 0914-795 106, 070-639 94 09 anna-stina.wikstrom.edelvik@folkbildning.net

Arrangörer

Svenska kyrkan i Luleå stift i samarbete med Edelviks folkhögskola, Kyrkokansliet nationell nivå, Samiska rådet i Svenska kyrkan, Samiska arbetsgruppen i Luleå stift och Sáminuorra.

Foto: Maria Lundström Pedersen

Skapad:2014-05-12 14:12:00

Det har funnits önskemål om att ta fram ett samiskt konfirmationskors och efter samiskt konfirmandläger 2012 började Luleå stift att på allvar arbeta med frågan. Nu finns det samiska konfirmationskorset färdigt för beställning.

Läs mer

 

 

//