Personal

 

 


Personal

Sök Personal:  
 

Stefan Ahlm

Stiftsadjunkt
Direktnr: 013242613
Växelnr: 013-242600
Mobilnr: 0730-222613

Christine Andersson

Stiftsjurist
Direktnr: 013-242648

Helene Andersson

Värdinna
Direktnr: 013-242633
Växelnr: 013-242600

Malin Attervåg

Stiftskonsulent, Svenska Kyrkans Unga
Direktnr: 013-242609
Växelnr: 013-242600
Mobilnr: 0730-222609

Johan Bjerkeby

Vaktmästare
Direktnr: 013-242632
Växelnr: 013-242600
Mobilnr: 0730-222632

Kenth Björk

Stiftsdiakon
Minoritetsspråk, rekrytering, diakonal utveckling
Direktnr: 013242625
Mobilnr: 0730222625

Heléne Björkman

Ekonomiassistent
Direktnr: 013-242617
Växelnr: 013-242600

Lars Cederlöw

Pilgrimscentrum, föreståndare
Växelnr: 0143-10571

Ingegerd Dahlberg

Arkivarie
Arkivarie
Direktnr: 013- 24 26 14
Växelnr: 013-24 26 00
Mobilnr: 0730-22 26 14

Annika Deltin

projekthandläggare
Energieffektiviseringsprojektet samt Energisamverkansprojektet
Direktnr: 013-242658
Växelnr: 013-242600
Mobilnr: 0737-667994

Emanuel Eriksson

Vik kommunikatör
Växelnr: 013-24 26 00
Mobilnr: 073-532 23 71

Peter Eriksson

Stiftspedagog
Konfirmand, ungdom och skola...
Direktnr: 013-242655
Växelnr: 013-242600
Mobilnr: 0730-222655

Marita Fagerberg

Husmor, Assistent
Direktnr: 013-242631
Växelnr: 013-242600
Mobilnr: 0730-222680

Susanne Forsell

Ekonomiassistent
Direktnr: 013-242629
Växelnr: 013-242600

Niclas Fredriksson

antikvarie
Direktnr: 013-242652
Växelnr: 013-242600
Mobilnr: 0730-477255

Ann-Katrin Gustavsson

Registrator
Direktnr: 013-242622
Växelnr: 013-242600

Marina Hanson

Ekonomiassistent
Direktnr: 013-242637
Växelnr: 013-242600

Marie Helgesson

Förvaltningsassistent
Direktnr: 013-242643
Växelnr: 013-242600
Mobilnr: 0730-222688

Karin Hellgren

Biträdande stiftskamrer
Direktnr: 013-242627
Växelnr: 013-242600

Kristina Hilberts

Personalsekreterare
Direktnr: 013-242624
Växelnr: 013-242600

Per Ingvarsson

Stiftsgårdskaplan
Växelnr: 013-368500

Ellinor Ivarsson

Informatör
Direktnr: 013-242653
Växelnr: 013-242600
Mobilnr: 0730-222653

Ann-Britt Johansson

Lönehandläggare
Direktnr: 013-242615
Växelnr: 013-242600

Tomas Johansson

Stiftsskogvaktare

Jakob Järpenmyr

IT-utvecklare, Enhetschef
Enhetschef Verksamhetsstöd
Direktnr: 013-242638
Växelnr: 013-242600
Mobilnr: 0727-400470

Anders Karlström

Arkivassistent
Direktnr: 013-242623
Växelnr: 013-242600

Helen Kémi

Stiftspedagog
Direktnr: 013-242650
Växelnr: 013-242600

Bitte Kjellström

Biskopens sekreterare
Direktnr: 013-242602
Växelnr: 013-242600
Mobilnr: 013-222602

Peter le Clercq

Biskopens adjunkt
Tjänstledig

Markus Lindstedt

Kursadministratör, Pedagog
Direktnr: 013-24 26 54
Växelnr: 013-24 26 00
Mobilnr: 0730-22 26 77
1 2 < > 

 

 

Adress

Skapad: 2008-10-22 00:00:00
Svenska kyrkan, Linköpings stift
Box 1367
581 13 Linköping

Stiftskansliet:
Besöksadress: Ågatan 65, Linköping 
Telefon 013-24 26 00(vx)
Telefax 013-14 90 95
linkopingsstift@svenskakyrkan.se
 
Skapad:2012-10-25 11:20:00

 

 

//