Våtmarker räddar Östersjön

50 våtmarker ska anläggas. 10 000 träd ska planteras. Näringstillförseln till Östersjön ska minskas. Ytan är 5 000 hektar och tidsplanen fem år. Tullstorpsåprojektet är ett omfattande och åtgärdsinriktat projekt.

 
Biskop Antje tillsammans med kyrkoherdar, förtroendevalda, miljöansvariga i församlingarna samt arrendatorer i kontraktet, var inbjudna till Jordberga gods för att få veta mer om Tullstorpsåprojektet.
 
- Det är mycket stort att Lunds stift uppmärksammar projektet. Deras intresse för dessa frågor glädjer mig verkligen. Det hjälper oss att sprida tänket vidare, säger Johnny Carlsson, projektledare för Tullstorpsåprojektet.
 
Projektet drivs av markägarna längs ån. Genom att bland annat anlägga ett 50-tal våtmarker i Tullstorpsåns avrinningsområde – och samtidigt restaurera åns vattenmiljöer – är målsättningen att minska näringstillförseln till Östersjön och motverka erosion och översvämningar. Samtidigt ska det återskapa ett värdefullt fisksamhälle och öka möjligheten till naturupplevelser. Våtmarkerna är också delvis odlingsbara. Tullstorpsåprojektet är ett helhetsgrepp och en del av Trelleborgs kommuns kretsloppsprojekt.
 
- Som markägare är Lunds stift en viktig pusselbit i projektet. Vi har mycket bra samtal och samarbete. Stiftet har redan anlagt flera våtmarker vilket banar vägen för fortsatt gott arbete, säger Johnny Carlsson.
 
Mer information om Tullstorpsåprojektet finns på www.tullstorpsan.se>
Daniel Bramsell
 
Invigning av våtmark
Biskop Antje Jackelén och kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg, Ulf Bingsgård, inviger Äspöåns våtmark öster om Trelleborg.
 
Ett klipp i våtmarken
 
Med solen skinande från en klarblå himmel och Östersjön glittrande i söder invigde biskop Antje och kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg, Ulf Bingsgård, våtmarken i Äspö, strax utanför Smygehamn.
 
Med var sitt resolut klipp och till tonerna av trumpet-fanfar öppnade biskopen och kommunalrådet utsiktsrampen (som byggts i sibirisk lärk) för intressenter och nyfikna besökare.
Anläggningen är placerad på kyrkans mark och Ulf Bingsgård beskrev projektet som ett bra exempel på samverkan mellan olika intressenter till gagn för miljön.
­- Jag är glad över att Lunds stift tagit på sig en ledartröja i detta sammanhang. Våtmarken är en spännande anläggning som kommer att locka många besökare, sa Ulf Bingsgård i sitt inledningstal.
  
Mats Persson, jordbruksförvaltare på Lunds stifts egendomsavdelning, beskriver Äspöns våtmark som ett föredömligt exempel på aktiv miljövård, där jord som ändå inte kan brukas kommer till användning.
Claus Grue
 

//