Inbjudan till gemenskap

Gudstjänsterna är en ständig inbjudan till gemenskap med andra och med Gud. De är alltid öppna för alla.

Det finns många olika typer av gudstjänster och det kan vara svårt att veta vad som är vad. Här kan du se vilka de vanligaste är.
Högmässa - gudstjänst med nattvard
Högmässogudstjänst, söndagsgudstjänst - gudstjänst utan nattvard
Veckomässa, kvällsmässa - enklare gudstjänst med nattvard
Familjegudstjänst eller gudstjänst för stora och små - vänder sig främst till barn och familjer
Musikgudstjänst - tonvikt på musiken
Dop, vigsel, konfirmation och begravning är också gudstjänster.
 

Låt oss lyfta fram din bön både i kyrkorna och på webben.

 
 

   

 

Månadsblad

Skapad: 2008-06-16 00:00:00

Musik och evenemang

Här laddar du ner vårt månadsblad med musik och evenemang för sommaren 2014 i Göteborgs kyrkor (pdf)

OBS detta är ett urval av allt som händer i Göteborg, för ett komplett utbud, se vår kalender här ovan.

Du kan också besöka din församlings hemsida.

Vill du veta mer om gudstjänster?

//