Kyrkoråd Östad församling

Kyrkorådet i Östad församling är direktvalt. Kyrkorådet i Östad församling består av 10 ledamöter och 4 ersättare. Utöver dessa ingår även komministern. De sammanträder cirka 1 gång per månad. Deras främsta uppgifter är att ansvara och fatta beslut vad gäller församlingsverksamheten.

OstadKR19Sept

Höstbild på Östad

Östad kyrka. Foto: Daniel Castor

Namn och nomineringsgrupp

 
Ordinarie ledamöter
Gustav Gustafsson (Östad f)
Ulla-Britt Wiman (Östad f)
Arne Odell (Östad f)
Johanna Åsberg (Östad f)
Kjell Hammer (Östad f)
Kerstin Karlsson (Östad f)
Erika Hallenbo (Östad f)
Birgit Schulz (Östad f)
Lena Pettersson (Östad f)
Sven-Åke Bodehed (S)
Per Abrahamsson (komminister)
 
 
Ersättare
Ann-Marie Törnell  (Östad f)
Kristina Ahlgren-Wallin (Östad f)
Anita Kihlberg  (S)
Bengt Samuelsson (S)

//