Kyrkogårdsdelegationen

Blomstervagn

Blomstervagn Foto: Hans Gustafsson

Kyrkogårdsdelegationen är politiskt sammansatt och består av tre ledamöter och tre ersättare. Vid sammanträdena finns även länsstyrelsens begravningsombud och kyrkogårdsförvaltningen representerade.

Mandatperioden är 2010 – 2013

Ledamöter
Kajsa Högberg (POSK)
Jan-Erik Lundberg (POSK)
Marika Jakobsson (S)

Ersättare
Margit Westlund (POSK)
Ditte Johannesen (Aktiv kyrka)

Begravningsombud
Willy Ekmark

Kontakta Svenska kyrkan i Arvika pastorat

Skapad: 2008-06-04 13:55:00
Telefonväxel och Blomsterfond: 0570-72 82 00
Besök: Cisterngatan 25-27
Post: Box 111, 671 23 Arvika
Ordinarie besöks- & telefontid: 09.00-12.00 och 12.30-15.00

Begravningsombud

Skapad: 2013-10-28 11:28:00

Willy Ekmark
Begravningsombud för församlingarna i Arvika kommun. Telefonnummer 0570-77 10 19 eller 070-673 36 84.

Kyrkogårdarna

Skapad: 2010-03-04 10:16:00
Vill du veta mer om kyrkogårdarna inom Arvika Kyrkliga Samfällighet? Klicka på länkarna nedan för att läsa våra broschyrer.

Arvika kyrkogård (PDF, 300 kB)
Ny kyrkogård (PDF, 354 kB)
Älgå kyrkogård (PDF, 300 kB)
De gamla kyrkogårdarna (316 kB)

Sök gravsatta

Skapad: 2009-04-03 15:29:00
Arvika Kyrkliga Samfällighet erbjuder från mars 2009 en digital söktjänst på svenskagravar.se. Man kan söka på namn och efternamn, kyrkogårdsförvaltning, födelsedatum och dödsdatum.

Kyrkogårdarna i Arvika, Ny och Älgå finns inlagda. Följ länken här nedan för att påbörja sökning: Svenska Gravar
  Svenska gravar

//