Diakoni & själavård

Katarina församlings diakonala & själavårdande arbete:

 

 

 

 Katarina Sociala Företagande - i samverkan med Katarina församling

 

 

 

 
 

 

 

Vill du engagera dig?

Du som vill vara med är varmt välkommen! 
Kontakta Johanna Olofsson vår volontärsamordnare så berättar hon mer: johanna.olofsson@svenskakyrkan.se
08-743 68 12
Högbergsg. 15 A.

 

 

Kafé i gemenskap är ett lågtröskelcafé där alla är välkomna! Caféet drivs i samverkan mellan församlingar på Söder och föreningen Ny Gemenskap.

 

Ett själavårdande sammanhang

Det krävs tillit för att börja våga yppa vårt hjärtas hemlighet – både våra drömmar och mörkaste hemligheter. Det gör vi bara till någon vi litar på fullt ut eller när vi vet att någon älskar oss mycket. Är det något som skänker livet mening och innehåll så är det att leva i uppriktiga relationer där man vågar säga som det är. Till exempel i förhållandet till en partner, vänner, familj eller i andra goda sammanhang där man kan vara så öppen som möjligt med sitt liv.

Ändå finns det ibland sådant som ens närstående kanske inte kan eller ska behöva bära. Då kan det vara klokt att ta kontakt med någon som inte själv är känslomässigt berörd. Varje människa bär på hemligheter och det är snarare regel än undantag att det finns sådant som inte är möjligt att nämna annat än för någon man litar fullständigt på - alternativt en terapeut, diakon eller präst med absolut tystnadsplikt. En möjlighet är också att söka upp en självhjälpsgrupp där människor med olika erfarenheter möts för att dela med sig och stötta varandra. Eller en sådan grupp där man har liknande erfarenheter av att till exempel ha förlorat en älskad, att ha missbrukat, varit utsatt för övergrepp eller vuxit upp i en dysfunktionell familj.

Gudstjänsterna kan också vara ett omslutande och själavårdande sammanhang. I bön, tystnad, gemenskap och orden om kärlek - i vår egen sång och den gemensamma försöker vi tillsammans komma i kontakt med en villkorslöst älskande Gud. Den kraft som aldrig viker från vår sida oavsett vad vi gjort och inte gjort av våra liv. Flera gånger i veckan samlas vi till en stund av ritualiserat hopp, inspiration, själavård och kämparglöd.

Välkommen!

Olle Carlsson, kyrkoherde

 

 

//