Gudstjänst

Du är alltid välkommen att tända en ljus, skänka en tanke, be en bön...

Du är alltid välkommen att tända en ljus, skänka en tanke, be en bön... Foto: åsa höjer

Söndagens gudstjänst är veckans höjdpunkt. Vi firar mässa och ber böner för vår stad, vår ö och för alla som bor och vistas här. Det innebär kanske att vi ber även för dig, varje söndag, året runt.
 

Även under veckan firas gudstjänst i olika former - vi strävar efter att ha ett rikt gudstjänstliv med något för alla!

 

Tolfte söndagen efter trefaldighet
Tema
Friheten i Kristus

Liturgisk färg
Grön

Altardekoration
På altaret ställer vi blommor i blandade färger  och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning
Andra Moseboken kapitel 23, vers 10 - 12
Sex år skall du beså din jord och bärga dess gröda, men det sjunde året skall du låta marken vila och ligga i träda. Då kan de fattiga i ditt folk få sin föda från den. Det som blir över kan de vilda djuren äta. Så skall du också göra med din vingård och dina olivträd. Sex dagar skall du arbeta, men den sjunde dagen skall du upphöra med arbetet, så att din oxe och åsna får vila och slavkvinnans son och invandraren får hämta krafter.

Epistel
Till de kristna i Galatien kapitel 4, vers 31 - 31, kapitel 5, vers 1 - 6
Alltså, bröder, är vi inte barn till en slavinna utan till den fria kvinnan. Till den friheten har Kristus befriat oss. Stå därför fasta, och låt ingen lägga på er slavoket igen. Hör på vad jag säger er, jag Paulus: om ni låter omskära er har ni ingen nytta alls av Kristus. Jag försäkrar er igen: var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni är utestängda från Kristus, ni som söker er rättfärdighet i lagen; ni har hamnat utanför nåden. Ty vi väntar oss i vår ande att genom tron vinna den rättfärdighet som är vårt hopp. I ett liv med Kristus Jesus kommer det inte an på omskärelse eller förhud, utan på tron, som får sitt uttryck i kärlek.

Evangelium
Evangeliet enligt Markus kapitel 2, vers 23 - 28
En sabbat tog han vägen genom sädesfälten, och lärjungarna började rycka av ax medan de gick. Då sade fariseerna till honom: ”Varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet?” Han svarade: ”Har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? Han gick in i Guds hus — det var när Evjatar var överstepräst — och åt upp skådebröden, som inga andra än prästerna får äta, och gav också dem som var med honom.” Och Jesus sade till dem: ”Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är Människosonen herre också över sabbaten.”

Psaltaren
Psaltaren kapitel 145, vers 13 - 18
Ditt rike står i alla tider, ditt välde från släkte till släkte. Gud håller sina löften, kärleksfull i allt han gör. Herren stöder dem som vacklar, han rätar krökta ryggar. Allas ögon är vända mot dig, och du ger dem föda i rätt tid. Du öppnar din hand och stillar allt levandes hunger. Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar, kärleksfull i allt han gör. Herren är nära alla som ropar, alla som av hjärtat ropar till honom.

Dagens bibelord

Lista kalenderhändelser

Klapp & Klang i Visborgskyrkan 0-6 år
2014-09-02 kl: 09:00
Visborgskyrkan
Mer information
Öppen verksamhet för föräldrar med barn i Församli
2014-09-02 kl: 09:00
Församlingshuset
Mer information
Tisdagsträff i Visborgskyrkan
2014-09-02 kl: 13:30
Visborgskyrkan
Mer information
Mininova i Terra Nova kyrkan
2014-09-02 kl: 15:00
Terra Nova-kyrkan
Mer information
Mässa på Lasarettet
2014-09-03 kl: 13:00
Lasarettet
Mer information
Mässa på Pjäsen
2014-09-03 kl: 15:00
Pjäsen
Mer information
Gudstjänst på Fältgatan
2014-09-03 kl: 16:00
Fältgatan
Mer information
Alla-kan-sjunga-kör i Visborgskyrkan
2014-09-03 kl: 18:30
Visborgskyrkan
Mer information
Klapp & Klang i Visborgskyrkan 0-6 år
2014-09-04 kl: 09:00
Visborgskyrkan
Mer information
Öppen verksamhet för föräldrar med barn i Församli
2014-09-04 kl: 09:00
Församlingshuset
Mer information
Stadsmissionens syförening i Församlingshuset
2014-09-04 kl: 13:00
Församlingshuset
Mer information
Café Tjelvar i Tjelvarkyrkan
2014-09-04 kl: 14:00
Tjelvarkyrkan
Mer information
Gudstjänst på Korpen
2014-09-04 kl: 15:30
Korpen
Mer information
Tolv steg för hopplösa i Församlingshuset
2014-09-04 kl: 18:30
Församlingshuset
Mer information
Kumbaya i Terra Nova kyrkan
2014-09-04 kl: 19:00
Terra Nova-kyrkan
Mer information
Morgonbön och frukost i Tjelvarkyrkan
2014-09-05 kl: 08:00
Tjelvarkyrkan
Mer information
Stiftsmässa i Domkyrkan
2014-09-06 kl: 12:00
Domkyrkan
Mer information
Högmässa i Domkyrkan
2014-09-07 kl: 11:00
Domkyrkan
Mer information
Öppen verksahet barn, i Domkyrkan
2014-09-08 kl: 09:30
Domkyrkan
Mer information
Introduktion inför meditation i Stora kapellet
2014-09-08 kl: 17:30
Mer information
1 2 3 4 
 
 
 

//