Gudstjänst

Du är alltid välkommen att tända en ljus, skänka en tanke, be en bön...

Du är alltid välkommen att tända en ljus, skänka en tanke, be en bön... Foto: åsa höjer

Söndagens gudstjänst är veckans höjdpunkt. Vi firar mässa och ber böner för vår stad, vår ö och för alla som bor och vistas här. Det innebär kanske att vi ber även för dig, varje söndag, året runt.
 

Även under veckan firas gudstjänst i olika former - vi strävar efter att ha ett rikt gudstjänstliv med något för alla!

 

Elfte söndagen efter trefaldighet
Tema
Tro och liv

Liturgisk färg
Grön

Altardekoration
På altaret ställer vi blommor i blandade färger  och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning
Jesaja kapitel 1, vers 10 - 17
Lyssna till Herrens ord, sodomfurstar! Hör vad vår Gud har att säga, gomorrafolk! Vad skall jag med alla era slaktoffer? säger Herren. Jag är mätt på brännofferbaggar och gödkalvars fett, jag vill inte ha blodet från tjurar och lamm och bockar. Vem har begärt detta av er när ni träder fram inför mig, ni som trängs på mina förgårdar? Kom inte med era meningslösa gåvor, jag avskyr offerröken. Nymånad, sabbat, högtidssamling — jag tål inte falskhet och fest. Jag hatar era högtider och nymånadsfester, de har blivit en börda för mig, som jag inte orkar bära. När ni lyfter era händer i bön vänder jag bort blicken. Hur mycket ni än ber lyssnar jag inte. Ni har blod på händerna. Tvätta er, rena er! Låt mig slippa se era illdåd. Sluta göra det onda och lär er göra det goda. Sträva efter rättvisa, stöd den förtryckte. För den faderlöses talan, skaffa änkan rätt.

Epistel
Jakobs brev kapitel 1, vers 22 - 25
Bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste. Den som hör ordet men inte gör vad det säger, han liknar en man som i en spegel betraktar sitt eget ansikte: han ser sig själv men går därifrån och har strax glömt hur han såg ut. Men den som har blickat in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och håller sig till den och inte glömmer vad han hört utan verkligen gör något, han blir salig genom det han gör.

Evangelium
Evangeliet enligt Matteus kapitel 23, vers 1 - 12
Sedan talade Jesus till folket och sina lärjungar och sade: ”De skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det, men handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar, men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem. Allt vad de företar sig gör de för att människorna skall lägga märke till dem. De skaffar sig breda böneremsor och stora manteltofsar. De tycker om att ha hedersplatsen på gästabuden och sitta främst i synagogan, och de vill bli hälsade på torgen och kallas rabbi av alla människor. Men ni skall inte låta er kallas rabbi, ty en är er läromästare och ni är alla bröder. Ni skall inte kalla någon här på jorden för er fader, ty en är er fader, han som är i himlen. Inte heller skall ni låta er kallas lärare, ty en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare. Den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.

Psaltaren
Psaltaren kapitel 143, vers 6 - 10
Jag sträcker mina händer mot dig, öppnar mig som törstig jord. Herre, skynda att svara mig, jag orkar inte mer. Dölj inte ditt ansikte för mig, då blir jag lik dem som lagts i graven. Låt mig var morgon möta din trofasthet, ty jag förtröstar på dig. Visa mig den väg jag skall gå, jag sätter mitt hopp till dig. Herre, rädda mig från mina fiender, jag flyr till dig. Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud. Må din goda ande leda mig på jämn mark.

Dagens bibelord

Lista kalenderhändelser

Gudstjänst på Korpen
2014-08-28 kl: 15:30
Korpen
Mer information
Sinnesrogudstjänst i Tjelvarkyrkan
2014-08-28 kl: 19:00
Tjelvarkyrkan
Mer information
Morgonbön och frukost i Tjelvarkyrkan
2014-08-29 kl: 08:00
Tjelvarkyrkan
Mer information
Stiftsmässa i Domkyrkan
2014-08-30 kl: 12:00
Domkyrkan
Mer information
Gudstjänst i Sinnesroanda i Tjelvarkyrkan
2014-08-31 kl: 10:00
Mer information
Mässa i Terra Nova kyrkan
2014-08-31 kl: 11:00
Terra Nova-kyrkan
Mer information
Gudstjänst på Gotlands sjukhem
2014-08-31 kl: 14:00
Gotlands sjukhem
Mer information
Öppen verksahet barn, i Domkyrkan
2014-09-01 kl: 09:30
Domkyrkan
Mer information
Introduktion inför meditation i Stora kapellet
2014-09-01 kl: 17:00
Domkyrkan
Mer information
Meditation i Stora kapellet
2014-09-01 kl: 18:00
Domkyrkan
Mer information
Klapp & Klang i Visborgskyrkan 0-6 år
2014-09-02 kl: 09:00
Visborgskyrkan
Mer information
Öppen verksamhet för föräldrar med barn i Församli
2014-09-02 kl: 09:00
Församlingshuset
Mer information
Tisdagsträff i Visborgskyrkan
2014-09-02 kl: 13:30
Visborgskyrkan
Mer information
Mässa på Lasarettet
2014-09-03 kl: 13:00
Lasarettet
Mer information
Alla-kan-sjunga-kör i Visborgskyrkan
2014-09-03 kl: 18:30
Visborgskyrkan
Mer information
Klapp & Klang i Visborgskyrkan 0-6 år
2014-09-04 kl: 09:00
Visborgskyrkan
Mer information
Öppen verksamhet för föräldrar med barn i Församli
2014-09-04 kl: 09:00
Församlingshuset
Mer information
Stadsmissionens syförening i Församlingshuset
2014-09-04 kl: 13:00
Församlingshuset
Mer information
Gudstjänst på Korpen
2014-09-04 kl: 15:30
Korpen
Mer information
Stilla stunder i Domkyrkan
2014-09-04 kl: 17:00
Domkyrkan
Mer information
1 2 3 
 
 
 

//