Gudstjänst

Du är alltid välkommen att tända en ljus, skänka en tanke, be en bön...

Du är alltid välkommen att tända en ljus, skänka en tanke, be en bön... Foto: åsa höjer

Söndagens gudstjänst är veckans höjdpunkt. Vi firar mässa och ber böner för vår stad, vår ö och för alla som bor och vistas här. Det innebär kanske att vi ber även för dig, varje söndag, året runt.
 

Även under veckan firas gudstjänst i olika former - vi strävar efter att ha ett rikt gudstjänstliv med något för alla!

 

Andra söndagen i påsktiden


Påsken är kyrkans största helg. Vi firar att Jesus har besegrat döden och med den allt som står livet emot. Berättelserna om Jesus och vem han var är nedskrivna i ljuset av påskens drama och i ljuset av uppståndelsen.

Tema
Påskens vittnen

Liturgisk färg
Vit

Altardekoration
På altaret ställer vi vårblommor eller påskliljor  och vi tänder påskljuset samt sex ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning
Sakarja kapitel 8, vers 6 - 8
Så säger Herren Sebaot: Om de som är kvar av folket tror att detta är omöjligt i kommande dagar, är det därför omöjligt för mig? frågar Herren Sebaot. Så säger Herren Sebaot: Jag skall rädda mitt folk ut ur österns länder och västerns. Jag skall hämta dem hit och låta dem bo i Jerusalem. De skall vara mitt folk och jag skall vara deras Gud i trohet och rättfärdighet.

Epistel
Petrus första brev kapitel 1, vers 3 - 9
Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda, till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Ty Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Därför kan ni jubla, även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag, för att det som är äkta i er tro — och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet, som dock måste prövas i eld — skall ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Ni har inte sett honom men älskar honom ändå; ni ser honom ännu inte men tror på honom och kan jubla i outsäglig, himmelsk glädje då ni nu står nära målet för er tro: era själars räddning.

Evangelium
Evangeliet enligt Johannes kapitel 20, vers 24 - 31
En av de tolv, Tomas, som kallades Tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sade nu till honom: ”Vi har sett Herren”, men han sade: ”Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida tror jag det inte.” En vecka senare var lärjungarna samlade igen, och Tomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland dem och sade: ”Frid åt er alla.” Därefter sade han till Tomas: ”Räck hit ditt finger, här är mina händer; räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte, utan tro!” Då svarade Tomas: ”Min Herre och min Gud.” Jesus sade till honom: ”Du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror.” Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro skall ha liv i hans namn.

Psaltaren
Psaltaren kapitel 145, vers 1 - 7
En lovsång av David. Jag sjunger om din storhet, Gud, min konung, nu och för evigt prisar jag ditt namn. Dag efter dag vill jag prisa dig, nu och för evigt sjunga ditt lov. Stor är Herren, högt är han prisad, ingen kan fatta hans storhet. Släkte efter släkte skall hylla dina verk och vittna om dina väldiga gärningar. De skall tala om din härlighet, ditt höga majestät, och de under som du gör vill jag besjunga. De skall prisa din fruktansvärda makt, och din storhet vill jag förkunna. De skall ropa ut din stora godhet och jubla över din trofasthet.

Dagens bibelord

Lista kalenderhändelser

Morgonbön och Frukost i Tjelvarkyrkan
2014-04-25 kl: 08:00
Tjelvarkyrkan
Mer information
Klapp & Klang i Terra Nova kyrkan. Barn 0-6 år
2014-04-25 kl: 09:00
Terra Nova-kyrkan
Mer information
Gudstjänst på Åkermanska stiftelsen
2014-04-25 kl: 14:00
Åkermanska Stiftelsen
Mer information
Gudstjänst på Solrosen
2014-04-25 kl: 15:30
Solrosen
Mer information
Stiftsmässa i Stora kapellet
2014-04-26 kl: 12:00
Domkyrkan
Mer information
Högmässa i Visborgskyrkan
2014-04-27 kl: 09:30
Visborgskyrkan
Mer information
Högmässa i Stora kapellet
2014-04-27 kl: 11:00
Domkyrkan
Mer information
Mässa i Terra Nova kyrkan
2014-04-27 kl: 11:00
Terra Nova-kyrkan
Mer information
Gudstjänst på Gotlands sjukhem
2014-04-27 kl: 14:00
Gotlands sjukhem
Mer information
Sånggudstjänst i Tjelvarkyrkan
2014-04-27 kl: 17:00
Mer information
Öppen verksamhet för föräldrar med barn i Församli
2014-04-28 kl: 09:00
Församlingshuset
Mer information

2014-04-28 kl: 09:30
Domkyrkan
Mer information
"Så här låter min musik" i Tjelvarkyrkan
2014-04-28 kl: 17:00
Tjelvarkyrkan
Mer information
Introduktion inför meditationen i Stora kapellet
2014-04-28 kl: 17:30
Domkyrkan
Mer information
Meditation i Stora kapellet
2014-04-28 kl: 18:00
Mer information
Klapp & Klang i Terra Nova kyrkan
2014-04-29 kl: 09:00
Terra Nova-kyrkan
Mer information
Klapp & Klang i Visborgskyrkan barn 0-6 år
2014-04-29 kl: 09:00
Visborgskyrkan
Mer information
Öppen verksamhet för föräldrar med barn i Församli
2014-04-29 kl: 09:00
Församlingshuset
Mer information
Sopplunch i Terra Nova kyrkan
2014-04-29 kl: 12:15
Terra Nova-kyrkan
Mer information
Öppet hus i Terra Nova kyrkan
2014-04-29 kl: 13:00
Terra Nova-kyrkan
Mer information
1 2 3 4 5 
 
 
 

//