Gudstjänst

visborg

Du är alltid välkommen att tända en ljus, skänka en tanke, be en bön... Foto: åsa höjer

Söndagens gudstjänst är veckans höjdpunkt. Vi firar mässa och ber böner för vår stad, vår ö och för alla som bor och vistas här. Det innebär kanske att vi ber även för dig, varje söndag, året runt.
 

Även under veckan firas gudstjänst i olika former - vi strävar efter att ha ett rikt gudstjänstliv med något för alla!

 

Fjortonde söndagen efter trefaldighet
Tema
Enheten i Kristus

Liturgisk färg
Grön

Altardekoration
På altaret ställer vi blommor i blandade färger  och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning
Hesekiel kapitel 37, vers 15 - 22
Herrens ord kom till mig: Människa! Tag en trästav och skriv på den: ”Juda och israeliterna, hans förbundna.” Tag sedan en annan trästav, den som tillhör Efraim, och skriv på den: ”Josef och alla israeliter, hans förbundna.” För samman dem så att de blir en enda stav i din hand. När dina landsmän ber dig förklara vad detta betyder skall du svara dem: Så säger Herren Gud: Jag tar den stav som tillhör Efraim och som avser Josef och Israels stammar, hans förbundna, och lägger Judas stav intill den. Jag gör dem till en enda stav i min hand. Trästavarna som du har skrivit på skall du hålla fram så att folket ser dem. Säg sedan: Så säger Herren Gud: Jag skall hämta israeliterna hos de folk som de har kommit till, jag skall samla in dem från alla håll och föra dem till deras eget land. I detta land, på Israels berg, gör jag dem till ett enda folk, och de skall alla lyda under en enda kung. Aldrig mer skall de vara två folk, aldrig mer skall de delas i två kungariken.

Epistel
Till de kristna i Efesos kapitel 4, vers 1 - 6
Jag uppmanar er alltså, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse, alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas fader, han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt.

Evangelium
Evangeliet enligt Johannes kapitel 17, vers 9 - 11
Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen och jag kommer till dig. Helige fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett.

Psaltaren
Psaltaren kapitel 95, vers 1 - 7
Kom, låt oss jubla till Herrens ära och hylla vår klippa, vår räddning! Låt oss träda fram inför honom och tacka, hylla honom med sång och spel! Ty en stor Gud är Herren, en stor konung över alla gudar. I hans hand är jordens djup, och bergens toppar är hans. Hans är havet, som han har gjort, och fasta landet, som hans händer format. Kom, låt oss falla ner och tillbe, knäböja inför Herren, vår skapare, ty han är vår Gud och vi hans folk, fåren i hans hjord.

Dagens bibelord

Lista kalenderhändelser

Sopplunch i Församlingshuset
2015-09-03 kl: 12:00
Församlingshuset
Mer information
Gudstjänst på Korpen
2015-09-03 kl: 15:30
Korpen
Mer information
Stilla stunder i Domkyrkan
2015-09-03 kl: 17:00
Domkyrkan
Mer information
Frukost med morgonbön i Visborgskyrkan
2015-09-04 kl: 08:00
Visborgskyrkan
Mer information
Enkel lunch i Församlingshuset
2015-09-04 kl: 12:00
Församlingshuset
Mer information
Stiftsmässa i Domkyrkan
2015-09-05 kl: 12:00
Domkyrkan
Mer information
Högmässa i Visborgskyrkan
2015-09-06 kl: 09:30
Visborgskyrkan
Mer information
Mässa och Brunch i Domkyrkan
2015-09-06 kl: 11:00
Domkyrkan
Mer information
Gudstjänst på Gotlands sjukhem
2015-09-06 kl: 14:00
Gotlands sjukhem
Mer information
Juniorer 10-12 år i Församlingshuset
2015-09-07 kl: 14:30
Församlingshuset
Mer information
Mässa i Domkyrkan
2015-09-09 kl: 08:00
Domkyrkan
Mer information
Mässa på Lasarettet
2015-09-09 kl: 13:00
Lasarettet
Mer information
Ung mässa i Domkyrkan
2015-09-09 kl: 18:00
Domkyrkan
Mer information
Feel-Good kören i Visborgskyrkan
2015-09-09 kl: 18:30
Visborgskyrkan
Mer information
Musiklek i Visborgskyrkan
2015-09-10 kl: 14:30
Visborgskyrkan
Mer information
Gudstjänst på Korpen
2015-09-10 kl: 15:30
Korpen
Mer information
Morgonbön med frukost i Visborgskyrkan
2015-09-11 kl: 08:00
Visborgskyrkan
Mer information
Enkel lunch i Församlingshuset
2015-09-11 kl: 12:00
Församlingshuset
Mer information
Högmässa i Visborgskyrkan
2015-09-13 kl: 09:30
Visborgskyrkan
Mer information
Högmässa i Domkyrkan
2015-09-13 kl: 11:00
Domkyrkan
Mer information
1 2 
 
 
 

//