Gudstjänst

visborg

Du är alltid välkommen att tända en ljus, skänka en tanke, be en bön... Foto: åsa höjer

Söndagens gudstjänst är veckans höjdpunkt. Vi firar mässa och ber böner för vår stad, vår ö och för alla som bor och vistas här. Det innebär kanske att vi ber även för dig, varje söndag, året runt.
 

Även under veckan firas gudstjänst i olika former - vi strävar efter att ha ett rikt gudstjänstliv med något för alla!

 

Alla helgons dag


Alla helgons dag firas alltid lördagen mellan 31 oktober och 6 november och är sedan 1953 en allmän helgdag. De är en dag för att uppmärksamma alla helgon, kända som okända. I evangelisk-lutherska kyrkor vördar man inte helgon på samma sätt som i de romersk-katolska och ortodoxa kristna traditionerna. Vi vördar inte helgonen och vi ber inte till dem. Men de är förebilder som vi kan lära av i uppdraget att vara människa.

Tema
Helgonen

Liturgisk färg
Vit

Altardekoration
På altaret ställer vi vita och röda blomor  och vi tänder fyra ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning
Femte Moseboken kapitel 34, vers 1 - 5
Mose gick från Moabs hedar upp till berget Nebo, högst uppe på Pisga, som ligger mitt emot Jeriko, och Herren visade honom hela landet: Gilead ända till Dan, hela Naftali, vidare Efraims och Manasses land och hela Judas land ända till havet i väster, Negevöknen och Jordanslätten, dalen där Jeriko, Palmstaden, ligger, och ända ner till Soar. Herren sade till honom: ”Detta är landet som jag med ed lovade Abraham, Isak och Jakob att ge åt deras efterkommande. Jag låter dig se det med dina egna ögon, men du kommer inte att gå över dit.” Där i Moab dog Herrens tjänare Mose, så som Herren hade sagt.

Epistel
Till hebreerna kapitel 12, vers 22 - 24
Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och står inför mångtusende änglar, en festförsamling av alla förstfödda som har sitt namn i himlen; ni står inför Gud, allas domare, inför andarna av de rättfärdiga som har fullkomnats och inför Jesus, förmedlaren av ett nytt förbund, och det renande blod som talar starkare än Abels.

Evangelium
Evangeliet enligt Lukas kapitel 6, vers 20 - 26
Han lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sade: ”Saliga ni som är fattiga, er tillhör Guds rike. Saliga ni som hungrar nu, ni skall få äta er mätta. Saliga ni som gråter nu, ni skall få skratta. Saliga är ni när man för Människosonens skull hatar er och stöter bort er och smädar er och gör ert namn avskytt. Gläd er på den dagen och dansa av fröjd, ty er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde ju deras fäder med profeterna. Men ve er som är rika, ni har fått ut er glädje. Ve er som är mätta nu, ni skall få hungra. Ve er som skrattar nu, ni skall få sörja och gråta. Ve er när alla berömmer er. På samma sätt gjorde ju deras fäder med de falska profeterna.

Psaltaren
Psaltaren kapitel 126, vers 1 - 6
En vallfartssång. vi skrattade, vi sjöng av glädje, och jublet steg från våra läppar. Då sade man bland folken: Herren har gjort stora ting med dem! Ja, Herren gjorde stora ting med oss, och därför var vi glada. Herre, vänd vårt öde, liksom du ger liv åt bäckarna i Negev. De som sår under tårar skall skörda med jubel. Gråtande går de och sår sin säd. Jublande kommer de och bär sina kärvar.

Dagens bibelord

Lista kalenderhändelser

Högmässa i Domkyrkan
2014-11-01 kl: 11:00
Domkyrkan
Mer information
Öppet hus Allhelgona kapellet
2014-11-01 kl: 13:00
Norra kyrkogården
Mer information
Gudstjänst i Östra grav kapellet
2014-11-01 kl: 15:00
Östra gravkapellet
Mer information
Gudstjänst i Allhelgona kapellet
2014-11-01 kl: 16:00
Allhelgonakapellet
Mer information
Allhelgonagudstjänst i Terra Nova kyrkan
2014-11-01 kl: 18:00
Terra Nova-kyrkan
Mer information
Requiemmässa i Domkyrkan
2014-11-02 kl: 11:00
Domkyrkan
Mer information
Öppen verksahet barn, i Domkyrkan
2014-11-03 kl: 09:30
Domkyrkan
Mer information
"Så här låter min musik" i Tjelvarkyrkan
2014-11-03 kl: 17:00
Tjelvarkyrkan
Mer information
Introduktion inför meditation i Stora kapellet
2014-11-03 kl: 17:30
Mer information
Meditation i Domkyrkan
2014-11-03 kl: 18:00
Domkyrkan
Mer information
Klapp & Klang i Visborgskyrkan 0-6 år
2014-11-04 kl: 09:00
Visborgskyrkan
Mer information
Klapp och klang 0-2 år i Terra Nova kyrkan
2014-11-04 kl: 09:00
Terra Nova-kyrkan
Mer information
Öppen verksamhet för föräldrar med barn i Församli
2014-11-04 kl: 09:00
Församlingshuset
Mer information
Sopplunch i Terra Nova kyrkan
2014-11-04 kl: 12:15
Terra Nova-kyrkan
Mer information
Öppet hus i Terra Nova kyrkan
2014-11-04 kl: 13:00
Terra Nova-kyrkan
Mer information
Miniorer 7-9 år i Tjelvarkyrkan
2014-11-04 kl: 14:30
Tjelvarkyrkan
Mer information
Mininova i Terra Nova kyrkan
2014-11-04 kl: 15:00
Terra Nova-kyrkan
Mer information
Mässa i Stora kapellet
2014-11-05 kl: 08:00
Domkyrkan
Mer information
TeKy i Terra Nova kyrkan
2014-11-05 kl: 13:30
Terra Nova-kyrkan
Mer information
Orgelelev Visborgskyrkan
2014-11-05 kl: 14:30
Visborgskyrkan
Mer information
1 2 3 4 5  ... 
 
 
 

//