Gudstjänst

Du är alltid välkommen att tända en ljus, skänka en tanke, be en bön...

Du är alltid välkommen att tända en ljus, skänka en tanke, be en bön... Foto: åsa höjer

Söndagens gudstjänst är veckans höjdpunkt. Vi firar mässa och ber böner för vår stad, vår ö och för alla som bor och vistas här. Det innebär kanske att vi ber även för dig, varje söndag, året runt.
 

Även under veckan firas gudstjänst i olika former - vi strävar efter att ha ett rikt gudstjänstliv med något för alla!

 

Annandag påsk


Jesus visar sig för lärjungarna på olika sätt och på annandag påsk hör vi berättelsen om hur två lärjungar är på väg bort från Jerusalem till byn Emmaus. De går och samtalar om det som hänt och plötsligt slår någon följe med dem. De förstår inte först vem han är, men när han stannar hos dem och äter, förstår de vem han är.

Tema
Möte med den uppståndne

Liturgisk färg
Vit

Altardekoration
På altaret ställer vi påsklijlor  och vi tänder påskljuset samt sex ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning
Jeremia kapitel 31, vers 9 - 13
Gråtande kommer de, men jag tröstar dem och leder dem. På en jämn väg där de inte snavar för jag dem till strömmande vatten. Ty jag är en fader för Israel, Efraim är min förstfödde son. Hör Herrens ord, ni främmande folk, förkunna det i de fjärran kustländerna: Han som skingrade Israel skall samla dem. Han skall vakta dem som herden sin hjord. Ty Herren friköper Jakob och räddar dem från övermakten. De skall komma till Sions höjd och jubla, de skall stråla av lycka över allt vad Herren ger, över säd och vin och olja, över får och oxar. De skall bli som en grönskande trädgård, aldrig mer skall de lida nöd. Då skall flickorna dansa i glädje, ynglingar och gamla fröjdas. Deras sorg skall jag vända i jubel, jag skall ge dem tröst och glädje efter smärtan.

Epistel
Petrus första brev kapitel 1, vers 18 - 23
Ni vet att det inte var med förgängliga ting, silver eller guld, som ni friköptes från det meningslösa liv som ni övertagit från era fäder. Nej, det var med blodet från ett lamm utan fel eller fläck, Kristi dyrbara blod. Han var utsedd redan före världens skapelse men trädde fram först nu vid tidens slut, för er skull som tror. Genom honom tror ni på Gud, som har uppväckt honom från de döda och förhärligat honom, så att ni i er tro också kan hoppas på Gud. Ni har renat era själar genom att lyda sanningen och kan leva i uppriktig kärlek till era bröder. Älska då varandra av hela ert hjärta. Ni är ju födda på nytt, inte ur en förgänglig sådd utan ur en oförgänglig, Guds levande och bestående ord,

Evangelium
Evangeliet enligt Johannes kapitel 20, vers 19 - 23
På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade till dem: ”Frid åt er alla.” Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sade till dem igen: ”Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er.” Sedan andades han på dem och sade: ”Ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder, så är han bunden.”

Psaltaren
Psaltaren kapitel 16, vers 6 - 11
En ljuvlig lott har tillfallit mig, ja, min arvedel finner jag skön. Jag vill prisa Herren, han ger mig råd, mitt inre förmanar mig om natten. Jag har alltid Herren inför mig, när han står vid min sida vacklar jag inte. Därför gläds mitt hjärta och jublar, min kropp är i trygghet, ty du lämnar mig inte åt dödsriket, du låter inte din trogne se graven. Du visar mig vägen till liv, hos dig finns glädjens fullhet, ständig ljuvlighet i din högra hand.

Dagens bibelord

Lista kalenderhändelser

Ekumenisk gudstjänst i Domkyrkan
2014-04-21 kl: 18:00
Domkyrkan
Mer information
Klapp & Klang i Terra Nova kyrkan
2014-04-22 kl: 09:00
Terra Nova-kyrkan
Mer information
Klapp & Klang i Visborgskyrkan barn 0-6 år
2014-04-22 kl: 09:00
Visborgskyrkan
Mer information
Öppen verksamhet för föräldrar med barn i Församli
2014-04-22 kl: 09:00
Församlingshuset
Mer information
MAT & PRAT i Visborgskyrkan
2014-04-22 kl: 12:00
Visborgskyrkan
Mer information
Sopplunch i Terra Nova kyrkan
2014-04-22 kl: 12:15
Terra Nova-kyrkan
Mer information
Missionssyföreningen i Församlingshuset
2014-04-22 kl: 13:00
Församlingshuset
Mer information
Öppet hus i Terra Nova kyrkan
2014-04-22 kl: 13:00
Terra Nova-kyrkan
Mer information
Miniorer i Tjelvarkyrkan
2014-04-22 kl: 14:00
Tjelvarkyrkan
Mer information
Novisar i Terra Nova kyrkan
2014-04-22 kl: 14:30
Terra Nova-kyrkan
Mer information
Mässa i Stora kapellet
2014-04-23 kl: 08:00
Domkyrkan
Mer information
Mässa i Sjukhuskyrkans lokaler
2014-04-23 kl: 13:00
Lasarettet
Mer information
TeKy i Terra Nova kyrkan
2014-04-23 kl: 13:30
Terra Nova-kyrkan
Mer information
Tjejkompassen i Tjelvarkyrkan
2014-04-23 kl: 14:30
Mer information
Gudstjänst på Pjäsen
2014-04-23 kl: 15:00
Pjäsen
Mer information
Gudstjänst på Fältgatan
2014-04-23 kl: 16:00
Fältgatan
Mer information
Ungmässa i Domkyrkan
2014-04-23 kl: 18:00
Domkyrkan
Mer information
Klapp & Klang i Visborgskyrkan barn 0-6 år
2014-04-24 kl: 09:00
Visborgskyrkan
Mer information
Tjelvarkyrkans Café
2014-04-24 kl: 14:00
Tjelvarkyrkan
Mer information
Juniorer i Försasmlingshuset
2014-04-24 kl: 14:30
Församlingshuset
Mer information
1 2 3 4 5 
 
 
 

//