Hitta graven

Gravregistret är en förteckning över alla som begravts på kyrkogårdarna. När du söker på gravsatta långt tillbaka i tiden kan uppgifterna i Gravboken vara bristfälliga. Klicka på Hitta graven så kan du söka gravsatta på kyrkogårdarna i Göteborg.

Riktlinjer för registrering av dödfödda barn - för publicering i gravbok via nät - kommer att justeras och implementeras på hemsida inom kort. 

De nya riktlinjerna gäller fr.o.m den 1 januari 2014.  

Hitta Graven 

Begravnings-expeditionen

Skapad: 2009-07-02 00:00:00
Vi svarar på alla frågor om
begravningar, bokning av
kapell, gravvisning osv.
Du når oss på 031-731 80 80,
vardagar 9-12, 13-16.
gbg.begravningsexp@
svenskakyrkan.se

//