Hur går det till att bli frivillig medarbetare på Kyrkans Jourtjänst?

Foto: cf

 

Är du nyfiken på att bli frivillig medarbetare (volontär) på Kyrkans Jourtjänst så hör av dig till oss! Vi bokar då in dig på en informationsträff och en personlig intervju där du träffar ett par av oss anställda. Om du därefter fortfarande är intresserad, och av oss bedöms passa för uppgiften, antar vi dig till vår grundutbildning i samtalsmetodik och förhållningssätt om sammanlagt ca 40 timmar. Utbildningen startar varje höst och vår, i början av oktober respektive i början av mars, vanligtvis kvällstid kl18-21. Även utbildningen är en prövoperiod, från både din och vår sida. Efter genomförd och godkänd grundutbildning är du redo att börja svara i Jourtelefonen. Om du vill kan du sen ta nästa steg, att bli behörig för att svara på brev i SOS-brevlådan.

Vårt mål är att hålla Jourtelefonen öppen kl 06-24 varje dag, året om. Som frivillig medarbetare på Kyrkans Jourtjänst gör man vanligen två jourpass per månad i Jourtelefonen, om vardera 5 timmar. Under vissa jourpass svarar man även på brev i SOS-brevlådan. Under din tid hos oss deltar du dessutom regelbundet i handledning. Vi bjuder varje år även in till gemensam medarbetarsamling och temakväll.

Vi har inga formella krav på den som ska svara i Jourtelefonen/SOS-brevlådan. Alla som är intresserade av att möta människor i den här formen och som vi bedömer vara lämpliga för uppgiften är välkomna. Men du måste vara bosatt i Göteborg med omnejd.

Slutligen, vår utgångspunkt är att Gud är med oss i allt vi gör, även om vi kan ha olika bilder av hur. Vi förväntar oss därför att du bejakar vad den kristna tron står för. Du bör också känna dig bekväm i att samtala om frågor kring tro/livsåskådning, om den som ringer skulle vilja det.

Den som hör av sig till Jourtelefonen eller SOS-brevlådan kan vara så anonym den vill. Vi som svarar är alltid anonyma och har tystnadsplikt. Många som kontaktar oss lider av ensamhet, nedstämdhet, oro, ångest, dålig självkänsla, självmordstankar och/eller att relationerna till andra människor är komplicerade.

ÄR DU INTRESSERAD? VILL DU VETA MER?

LÄS MER under "Att vara frivillig medarbetare".

HÖR GÄRNA AV DIG TILL OSS på tel 031-739 10 50 eller
gbg.kyrkansjourtjanst@svenskakyrkan.se

 

LYSSNARE!

Skapad: 2011-09-19 13:05:00

Nyfiken på att bli volontär 
i vår Jourtelefon/
SOS-brevlåda?

Hör av dig till oss så
berättar vi mer.

Ring 031-739 10 50
eller mejla till:
gbg.kyrkansjourtjanst@
         svenskakyrkan.se

Läs också under rubrikerna
"Att vara frivillig medarbetare"

RING ELLER SKRIV

Skapad: 2008-09-26 00:00:00

Att dela det svåra med någon gör skillnad.

Ring Jourtelefonen 031-800 650
eller skriv till SOS-brevlådan

//