Gudstjänster

Vi samlas till gudstjänster på Svenska kyrkan i Paris. Högmässan på söndagarna är kl 10.30.

 

MARS

2/3 Fastlagssöndagen

Avskedsgudstjänst för kyrkoherde Elna Wahlgren-Lundqvist.

Kören medverkar. Mottagning i salen efter högmässan.

 

9/3 1a söndagen i Fastan

16/3 2a söndagen i Fastan. Söndagsskola

23/3 Jungfru Marie bebådelsedag. Våfflor till kyrkkaffet

30/3 Midfastosöndagen. Söndagsskola

APRIL

6/4 5e söndagen i Fastan. Kyrkstämma

13/4 Palmsöndagen. Familjegudstjänst. 

17/4 Skärtorsdagsmässa kl 19

18/4 Långfredagsgudstjänst kl 19

20/4 Påskdagen. Gemensam gudstjänst med Norska Kyrkan.

Påsklunch anmälan senast 15/4. 

27/4 2a söndagen i påsktiden. Söndagsskola. 

MAJ

4/5 3e söndagen i påsktiden. 

11/5 4e söndagen i påsktiden. Söndagsskola.

18/5 5e söndagen i påsktiden. 

25/5 Bönsöndagen. Söndagsskola.

JUNI

1/6 Söndagen före pingst.

8/6 Pingstsöndagen. Söndagsskola.

15/6 Familjegudstjänst, terminsavslutning barngrupperna.

22/6 Den helige Johannes Döpares Dag.

28/6 Konfirmationsgudstjänst kl 12.00.

2/6 2a söndagen efter trefaldighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgonbön

Skapad: 2013-01-11 14:35:00

Numera har vi morgonbön varje tisdag, onsdag och torsdag.

Tisdagar och torsdag kl 9.00, onsdagar kl 10.00.

Alla är välkomna!

Veckomässa med lunch

Skapad: 2009-10-06 00:00:00
På tisdagar är det veckomässa kl 12:30 med efterföljande lunch.
 
.
Kostnaden för lunchen är:
12€ per vuxen medlem
15 € för icke-medlem
 
Anmäl dig senast måndag kl 12 om du kommer på lunchen till:
01.44.29.70.00
eller

paris@svenskakyrkan.se

 

 

Söndagsskola

Skapad: 2009-10-06 00:00:00
From våren 2014 ojämna veckor under gudstjänsttid för barn i åldrarna 3-10 år.
Vi lär oss mer om bibeln, sjunger, leker och pysslar.
På söndagsskolan är det barnen som står i centrum.

Du får komma precis som du är.

 

Terminsstart våren 2014 söndag 19 januari.

Ansvarig är Margareta Knutsson.

 

Kyrkkaffe

Skapad: 2009-10-06 18:12:00
Kyrkkaffe severas efter högmässan varje söndag.
Vi erbjuder smörgås och pålägg samt kaffe och bulle för endast 4€.
 
Välkommen

 

 

 

 

//