Förtroendevalda

fullmäktige 2010

fullmäktige 2010 Foto: åsa höjer

Alla förtroendevalda når du genom Församlingsexpeditionen:
Telefon: 0498-20 68 00
E-post: visby.domkyrko@svenskakyrkan.se


Kyrkoråd 2010-2013

Ledamöter:

Karl-Henrik Fridblom, ordförande, kysv 
Inger Hägg, vice ordförande, posk 070-792 43 77   inger.hagg@tjelvar.org
Lilian Edwards  kysv
Inger Harlevi  posk
Vera Pärli   kysv
Irene Kolberg kysv
Jan-Christer Ankre posk
Gun Kjellberg Olsson kysv
Ralph Dahlqvist posk
Lars Ahlner kysv

Domprosten är självskriven ledamot i kyrkorådet

Ersättare:
Bengt Olsson kysv 
Anita Hammarberg kysv 
Yngve Andersson kysv 
Karl Lerman kysv
Catharina Ödin kysv
Wera Svensson kysv
Kerstin Falk posk
Inger Jerkland posk
Cecilia Lundberg posk
Berit Magnusson posk

Kyrkofullmäktige 2010-2013

Lilian Edwards ordförande  kysv  073-765 80 14   lilian.edwards@gotland.se
Kerstin Falk 1:e vice ordf  posk  073-073 46 98   rut.falk@gmail.com
Catharina Ödin 2:e vice ordf  kysv  070-276 78 46   catharina.odin@tjelvar.org
Karl-Henrik Fridblom  kysv  
Inger Hägg posk  
Inger Harlevi posk  
Vera Pärli kysv  
Bengt Olsson kysv  
Marcus Lundberg posk  
Irene Kolberg kysv  
Jan-Christer Ankre posk  
Lars Ahlner kysv  
Gun Kjellberg Olsson kysv
Ralph Dahlqvist posk  
Helena Emilsson kysv  
Yngve Andersson kysv  
Dag Sätren posk  
Per Gahnström kysv  
Lisbeth Carlsson kysv  
Anders Ahlin posk  
Karl Lerman kysv
Inger Jerkland posk
Tommy Wissing kysv
Christina Ahlgren posk
Anita Hammarberg kysv
Pär Tell posk
Christer Engelhardt kysv
Carin Gyllenkrok kysv
Cecilia Lundberg posk
Kersti Ottfalk kysv
Eva Westeman posk


Ersättare:

Staffan Bergwall kysv
Kristina Westerqvist Hellgren kysv
Gunnar Tinge kysv
Wera Svensson kysv
Gunilla Lundberg kysv
Anna-Greta Grund kysv
Ulla Hammarhjelm kysv
Britt Ronsten kysv
Aina Unemo kysv
Solveig Magnusson posk
Berit Magnusson posk
Göran Bergfasth posk
Inga-Märit Koehler posk
Björn Calmborg posk
Birgitta Norbäck posk
Thomas Isaksson posk
Thomas Holm

 

//