Att bli församlingspedagog

Utbildning

Utbildning Foto: IKON

För att bli församlingspedagog krävs lärarexamen. Därpå följer ett års studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Innan du kan påbörja de avslutande studierna vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut ska du ha gjort åtta veckors praktik i en församling samt deltagit i Mötesplats mellan stift och student under åtta till tio dagar.

De två sistnämnda utbildningsmomenten genomför du i ett av Svenska kyrkans stift. Du tar själv kontakt med det stift du önskar tillhöra.

Fackutbildning som lärare
För att bli församlingspedagog krävs från och med hösten 2013 en lärarexamen antingen på grundnivå eller på avancerad nivå. Församlingspedagogen kan vara fritidspedagog, förskollärare, grundlärare eller låg-, mellan- eller ämneslärare. 

För blivande församlingspedagoger som påbörjat sin fackutbildning innan hösten 2013 finns särskilda övergångsregler, se behörighetsregler

Studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut
Efter avslutad fackutbildning går du en pastoralteologisk utbildning för församlingspedagoger vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Studierna omfattar två terminers heltidsstudier.

 

2013 års utbildningsordning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningsplan - församlingspedagog

Skapad: 2014-03-11 09:19:00

Utbildningsplan för Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning till församlingspedagog

Kursplaner för församlingspedagog-programmet

Skapad: 2014-07-02 10:54:00

Här hittar du kursplaner för församlingspedagogprogrammet.

Litteraturlista - församlingspedagog-programmet

Skapad: 2014-08-20 15:44:00

Litteraturlista för församlingspedagogprogrammet.

Dispensansökan för församlingspedagog

Skapad: 2014-03-10 14:18:00

Läs mer

Skapad: 2009-04-24 00:00:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//