Diakoni

Vad är en diakon?

Vi är vigda till tjänst i Svenska kyrkan - efter en längre, människovårdande utbildning som kan se lite olika ut.

Vad gör en diakon?

Våra arbetsuppgifter är skiftande, från att träffa föräldrar i barngrupp till att ha olika samtalsgrupper - för t ex sörjande. Vi kan också göra hembesök eller ordna mötesplatser för människor. Några arbetar i sjukhuskyrkan eller i fängelsekyrkan. Ibland tjänstgör vi i gudstjänsten, tillsammans med prästen och vi har andakter på servicehus.
Vi möter många människor i enskilda samtal.

Våra diakoner

 

Foto: Kicki Holmberg

 Marie Blomkvist Falkenö

Foto: Kicki Holmberg

Rebecca Winander

Dialogen - diakonicentrum, Ölandsresan 3

Dialogen är Danmark-Funbo församlings diakonicentrum - ett öppet centrum där vi vill möta människor i olika livssituationer och forum.
Till Dialogen kan du komma efter att ringt oss och bokat tid.
Vi kan oftast träffa dig redan dagen efter att du ringt, eller kanske till och med samma dag.
Du kan få komma tillbaka flera gånger, i en samtalsserie.
Det kostar ingenting.
Alla är välkomna för medmänskliga samtal. Du behöver inte vara medlem i Svenska kyrkan.
Vi har tystnadsplikt.

Kontakta oss:

Marie Blomkvist Falkenö, 018-418 10 33
marie.blomkvist.falkeno@svenskakyrkan.se

Rebecca Winander, 018-418 10 34
rebecca.winander@svenskakyrkan.se

  

Besöksadress:

Ölandsresan 3

Buss nr 5 till Ölandsresan.

Sorgegrupp

Vi samarbetar med innerstadsförsamlingarna i Uppsala. Det går bra att anmäla sig även om man inte fått inbjudan.
Ansvarig: Marie Blomkvist Falkenö, 418 10 33.

Övriga samtalsgrupper

Vi försöker att ha olika mötesplatser för samtal, runt om i vår församling. För att läsa mer om dessa, titta i menyn till vänster - under Samtal och stöd".

 

 

 

Skapad: 2014-08-19 13:00:00

Svenska kyrkan i Uppsala bjuder gemensamt in till sorgegrupperna "För dig som mist din livskamrat" där du under erfaren ledning kan dela tankar, känslor och minnen med andra och hjälpas åt att bearbeta din förlust. Tre gånger per år startar nya grupper, och det erbjuds både dag-grupper och kvälls-grupper.

A5-folder med aktuella grupper 2014-2

Fråga prästen

Skapad: 2010-06-15 09:50:00
Uppsala skyline

Undrar du något kring kristen tro, Bibeln eller vad kyrkan står för. Fråga prästen på svenskakyrkan.se

Verksamhet på finska

Skapad: 2010-05-25 00:00:00

Uppsala skyline

Besök finska församlingsgruppens hemsida / Uppsalan suomalainen seurakuntaryhmä

Eller ring till oss:   

Diakon/Diakoni
Eila Svensson 018–430 38 29

Musikpedagog och musiker/ Musiikkipedagogi & muusikko  
Selma Seppänen 018-430 38 30

//