Programkvällar för damer

Stödstrumporna vill nå kvinnor inom och utanför kyrkans krets. Vi vill även nå kvinnor i skiftande livsvillkor eller förändringar. Vi bjuder in gästtalare och ordnar studiebesök.

Tid: första torsdagen i månaden kl. 19.00
Plats: Furåsens församlingshem
För information: Lisa Holmquist tel: 031- 29 43 20

 

 

 

//