Miniminiorer

Verksamhet för barn 6-7 år. Vi pysslar, sjunger, spelar spel, fikar och gör en massa skoj tillsammans. Under terminen planerar och förbereder vi oss inför gudstjänst för små och stora.

Miniminiorer i Lugnvik
Måndagar kl 14.30 -16.00.
Kontaktperson: Anette Johansson, tel 063-19 50 55
E-post: anette.b.johansson(a)svenskakyrkan.se

Miniminiorer i Marielund
Onsdagar kl 14.30-16.00
Kontaktperson: Malin Engdahl, tel 063-19 50 65
E-post: malin.engdahl(a)svenskakyrkan.se

Miniminiorer i Odensala
Tisdagar kl 12.00-13.30
Kontaktperson: Maria Hemmingsson, tel 063-19 50 75
E-post: maria.hemmingsson(a)svenskakyrkan.se

Barnets bästa!
Utifrån barnets bästa, i förhållande till våra lokaler, utrymmen och personella resurser, har vi ett maximalt antal hur många vi tar emot i varje grupp. Därför är det viktigt att du som förälder anmäler ditt barns deltagande till respektive grupp och barnledare. 

I Lugnvik och Odensala beräknar vi gruppstorleken till 20 barn/grupp, i Marielund och Stora kyrkan 16 barn/grupp. Vid färre än 8 barn (i Lugnvik och Odensala) och 5 barn (i Marielund och Stora kyrkan) utgår verksamheten.

 

För tider m m se även kalendern till höger på sidan.

I alla våra e-postadresser så är @ utbytt mot (a) av säkerhetsskäl. Om vi angav de kompletta adresserna skulle vi få väldigt mycket skräpmejl. När du skriver in adressen i ditt e-postprogram så byter du ut (a) mot @ i adressfältet.

Kalender

Dropp- in morgonbön
2014-04-17 kl: 08:30
Östersunds sjukhus
Mer information
Stilla vandring i Odensala
2014-04-17 kl: 10:00
Odensalakyrkan
Mer information
Vandra i Guds hus i Lugnvikskyrkan
2014-04-17 kl: 10:00
Lugnvikskyrkan
Mer information
Sjukkommunion
2014-04-17 kl: 10:30
Östersunds sjukhus
Mer information
Öppet i Stora kyrkan
2014-04-17 kl: 11:00
Stora kyrkan
Mer information
Ingen kyrklunch, påskbuffé efter andakten
2014-04-17 kl: 12:00
Lugnvikskyrkan
Mer information
Passionsandakt i Gamla kyrkan
2014-04-17 kl: 12:00
Gamla kyrkan
Mer information
Passionsandakt i Lugnvikskyrkan
2014-04-17 kl: 12:00
Lugnvikskyrkan
Mer information
Läsgrupp
2014-04-17 kl: 13:00
Odensalakyrkan
Mer information
Andakt på Brunkullan
2014-04-17 kl: 14:00
Äldreboenden
Mer information
Skärtorsdagsmässa i Odensalakyrkan
2014-04-17 kl: 18:00
Odensalakyrkan
Mer information
Skärtorsdagsmässa i Stora kyrkan
2014-04-17 kl: 18:00
Stora kyrkan
Mer information
Skärtorsdagsmässa i Marielundskyrkan
2014-04-17 kl: 18:30
Marielundskyrkan
Mer information
Skärtorsdagsmässa i Lugnvikskyrkan
2014-04-17 kl: 19:00
Lugnvikskyrkan
Mer information
Östersunds Motettkör i Musiksalen, Stora kyrkan
2014-04-17 kl: 19:00
Stora kyrkan
Mer information
 
 
 

//