Det här är Lunds stift

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift och består geografiskt av Skåne och Blekinge.

Östra Vemmerlövs kyrka

Östra Vemmerlövs kyrka Foto: Kristina Strand Larsson

Stiftets grundläggande uppgift är att stödja och stimulera anställda, förtroendevalda och frivilligarbetare i stiftets församlingar. Det sker bland annat genom fortbildning och rådgivning. Stiftet har också ett ansvar att se till att församlingarna följer Svenska kyrkans regelverk, kyrkordningen.

 

Församlingar, pastorat och kontrakt

Grunden i stiftets organisation är församlingarna. I Lunds stift finns i dag 169 församlingar. (För kartor, klicka här.)

När två eller flera församlingar väljer att samverka kring ekonomi, personal och fastigheter, bildar de gemensamt ett pastorat. Ordet pastorat har i kyrkliga sammanhang annars sedan länge haft betydelsen "tjänstgöringsområde för en kyrkoherde”.

Genom de strukturförändringar på Svenska kyrkans lokala nivå som trädde i kraft den 1 januari 2014 kommer ordet pastorat dock att ha som primär betydelse ”samverkansform mellan församlingar”. Tidigare användes begreppet ”samfällighet” som benämning på sådan här samverkan. I Lunds stift finns det totalt 31 pastorat. Sammanlagt är det 91 församlingar, som på detta vis ingår i något av pastoraten i stiftet. Resterande 78 församlingar ingår inte i något pastorat och har alltså egen ekonomi med mera. 

Församlingarna (som inte ingår i något pastorat) och pastoraten i Lunds stift är i sin tur organiserade i 18 kontrakt. För varje kontrakt finns – bland prästerna i det geografiska område som omfattas av kontraktet – utsett en kontraktsprost. Kontraktsprosten kan sägas utgöra biskopens förlängda arm i kontraktet.  

 

Beslutande organ

Högsta beslutande organ för ett stift är ett demokratiskt valt stiftsfullmäktige. Stiftsfullmäktige utser en stiftsstyrelse som är stiftets verkställande organ. Ordförande i stiftsstyrelsen är biskopen. 
 

Ärkestift 1103

Lunds stift har en mer än tusenårig historia. Lund blev biskopssäte redan 1060 och upphöjdes 1103 till ärkestift över hela dåvarande Norden. Efter reformationen på 1500-talet inrättades en superintendenttjänst, som vid försvenskningen ändrades till biskopstjänst.

 

Domkyrka

Lunds domkyrka är stiftskatedral och Nordens största romanska kyrka. Den började byggas redan på 1060-talet. Kryptan invigdes 1123 och högaltaret 1145.

Kontaktuppgifter

Skapad: 2012-11-26 13:45:00

lundsstift@svenskakyrkan.se
046-15 55 00 (vxl)
Box 32, 221 00 LUND
Leverans/besöksadress
Kraftstorg 12 B, 223 50 LUND
(Klicka här för karta) 

Personal

Kontaktuppgifter till personal

Mer Lunds stift

Nyhetsbrev
Facebook
Youtube

Kursgårdar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//