Du är efterlängtad

Gud längtar efter oss! Gud längtar efter en närmare relation till varje människa. Gud längtar alltid efter oss, också när vi håller oss på avstånd, så som en förälder kan längta efter sitt barn.

Ungdomar 

Bäve församlings vision bygger på att all längtan börjar hos Gud. Han längtade efter människor att älska innan han skapade oss. Ibland känner alla någon form av längtan inombords och som leder oss att söka vidare efter något utanför oss själva. Detta är typiskt för oss människor. Ibland framställs det som en mänsklig svaghet, men i djupare mening är det detta som gör oss till just människor! När vi berörs av denna känsla inombords är det Gud som vill möta oss med sin längtan efter en närmare relation till varje människa.

På gång i Bäve september 2014      Uppstartsmånad!

Först och främst vill jag tacka för alla förböner och uppmuntrande ord under min långa haltande period och i samband med min födelsedag. Insamlingen till Agape gick på över 10.000 kr vilket jag är mycket glad för. Vi har en stor utmaning framför oss då vi snarast behöver 60.000 kr till för att täcka terminsavgifter mm. I ljusbäraren kan man alltid lägga en gåva. Man kan också föra över en gåva via Uddevalla pastorats konto  Bg 428-1630 eller  via Swedbankkontot 8369-3 344068221-3. Tänk vilken skillnad vi gör!

Församlingslivet blir återigen intensivt efter en lugn sommarperiod i kyrkan. Nytt i höst är att vi delar upp söndagsskolan i två olika åldersgrupper så att varje barn skall få något på sin egen nivå.

Nu börjar gudstjänstgrupperna igen för terminen. Mässa med lovsång bygger på delaktighet på olika sätt. Ett av dem är att några är med och förbereder gudstjänsten i samtal och bön och väljer psalmer och annat som hör till. Vi bildar gärna fasta grupper som tjänstgör vissa tillfällen per termin, men i övrigt att det fritt för var och en att komma med någon tisdag kl 18-20 för att planera för söndagen 12 dagar senare.

Det är viktigt att olika perspektiv och erfarenheter kommer fram och berikar vår gudstjänst. Har du inte prövat på än, att vara med, så gör gärna det den här terminen. Man behöver inte göra något man inte vill!! Den 21 september har vi alla ett samtal vid kyrkkaffet om vår gudstjänst.

OBS! Den 7 sept firar vi ingen mässa i Bäve kl 11 utan tillsammans med Dala-bergs församling på kyrkinvigningen kl 17. Transport finns kl 16.30 från Bäve.

Ungdomarna börjar och ungdomskören drar igång på måndagar 16.30 22/9. Konfirmander får vi på tisdagar och onsdagar i år i ganska små grupper medan många valt lovläsningsvarianten. Där finns en förnyad hemsida http://ungibave.se  där deras särskilda information finns.

Det blir en kväll på Saronhuset 2 september kl 18 om ett nytt sätt att jobba med beroendeproblematik på olika områden i livet utifrån tolvstegsmodellen som kallas för Celebrating Recovery (ungefär, att fira tillfrisknande). Vår diakon Matias och prästen Bo Glans har prövat med en grupp i vår och nu kan vem som helst komma och lyssna på erfarenheter från andra håll.

Stig Walldin leder Bibelstudier över Galaterbrevet varannan torsdag kl 13 med start 25/9. Alla är välkomna!

För den som vill vara med i en smågrupp med fokus på omsorg och gemenskap går det bra att höra av sig till mig. Det finns olika grupper som träffas på olika tider.

Soppluncherna börjar den 10 september. Se särskilt program i kyrkan. Kl 12 startar det med middagsbön, följt av lunch och program.

En ny Alphakurs startar 2 oktober. Det börjar kl 18.30 med mat, följt av föredrag och gruppsamtal. Det är ett trivsamt sätt att tillsammans utforska den kristna tron på. Det finns plats för fler i gruppen som arrangerar det hela. Där finns många olika uppgifter och de flesta kan hitta något de kan bidra med. Hör av dig till mig både för anmälan till kursen och till teamet.

Torsdagen 25 september har vi Församlingsfest i kyrkan med start kl 18.30. Då är alla välkomna! För matens skull behöver vi en anmälan. Den kan läggas i brevlådan utanför Unnerödsgården mitt emot kyrkan eller inne i kyrkan i lådan till Församlingsrådet. Vi behöver veta eventuella matallergier och namn. Vi hoppas på en glad kväll tillsammans i vår stora kyrkfamilj!

Nu har Terhi Wallman börjat som vikarie för Louise Nordh under det här läsåret. Hon är blivande präst. Jenny Lindqvist som varit praktikant under våren har fått ett års tjänst hos oss som församlingsasistent med konfirmander och barn. Vi hälsar dem varmt välkomna!

Göran Starke, ansvarig präst, 0522-642132

 Relation
Bäve vill vara en varmt uppmuntrande plats för varje människas nära gudsrelation. Vi vill att alla som kommer hit skall få hjälp att bättre handskas med de utmaningar som vår tid ställer. Tillsammans med andra vill vi brottas med livets situationer och frågor. Vi blir aldrig färdiga, men vi har möjlighet att utvecklas i vår relation till Gud. Denna relation av tillit och samhörighet kallar vi tro.

 

Gemenskap
Vi vill peka på ett av flera möjliga sätt att förstå och bygga kristen gemenskap som är grundade i det Nya testamentet. Vår modell kommer av Jesu liv med sina lärjungar. Precis som de första lärjungarna gjorde sina felsteg och missförstod Jesus, gör vi det också. Lärjungarna fick ändå vara kvar, och det får vi med. Vi är som ett ressällskap av människor som är på väg till samma mål, och som var och en bär på längtan efter att få mening, helhet och en fungerande relation till Gud. Denna gemenskap kallar vi församling.

   

Skapad:2012-11-01 09:50:00

Under flera år har diakon Myrtle Starke, Svenska kyrkan i Uddevalla, handlat in Fairtrademärkta varor som kaffe, choklad och te med mera. Under denna tid har inköpsansvarig personal arbetat på att öka antalet kravmärkta och ekologiska varor. För detta har vi nu blivit diplomerade av Sveriges kristna råd och nu tar Ingegerd Persson över detta uppdrag.

Läs mer om Fairtrade i Uddevalla

Församlingssyn

Församlingen kallas Kristi kropp, för den får vara hans händer och fötter, ögon och öron i mötet med människor. I detta verkar den helige Ande. Hur församlingen kan utformas finns det flera olika exempel på i Bibeln.
Alla kristna församlingar syftar till att dela och sprida evangeliet om Kristus. Bakom varje församling finns en bild av det gemensamma uppdraget, en församlingssyn. Svenska kyrkan är evangelisk-luthersk, men starka influenser från andra församlingstyper påverkar. Så länge det är inspiration är det ofta ett utvecklande tillskott, men när det leder till ändrad församlingssyn lämnar vi den grund vi står på.
Bäve församling betonar att alla människor får ha en direkt kontakt med Gud. Alla döpta har ett gemensamt ansvar och får vara delaktiga i församlingen. Vem som innerst inne längtar och tror på Jesus vet bara Gud. Därför blir det inte vår uppgift att sätta gränser för delaktighet utan att inbjuda och räkna med fler.
Vi inser att vi på samma sätt som de första lärjungarna lätt missbedömer hur Jesus vill möta nya människor. Vi vill uppmuntra var och en att vara öppen för att se Guds längtan, och att låta sin personliga längtan fördjupas. Även i detta vill vi följa de första lärjungarnas exempel. Ju mer de spontant tog miste i en fråga, desto viktigare blev det för dem att hålla sig nära Jesus, som kunde ge ett bättre svar. Därför har Bäve inte betoning på gränserna för vad som är förväntat beteende, utan på att leva nära Jesus.
Vi är öppna för att människor kommer och går, i full respekt för den enskildes val. Samtidigt är det vårt mål att göra våra mötesplatser så betydelsefulla och innehållsrika att de möter den gudslängtan alla bär i någon form.

 

Språk

Vi vill utmanas av Jesu exempel till att ändra vårt sätt att kommunicera i vår tid, på samma sätt som han förnyade uttryckssätten i möten med människor under de första lärjungarnas tid. Risken finns att ”kyrkospråket” idag snarare stänger än öppnar för förståelse och kontakt mellan Gud och människor Vi måste hitta relevanta ord och bilder för 2000-talet. Ord som öppnar sinnen och tankar.
Vi tror att Gud verkar med sin Ande och förstärker vår mänskliga strävan. Anden förser oss med förmågor, hjälper oss i vårt samspel med varandra och leder en positiv utveckling framåt. Det förminskar inte på något sätt vårt ansvar för våra egna liv.

Vår vision har vi samlat i den korta meningen:

Bäve församling vill leva lika nära människor som Jesus

Vi är övertygade om att närhet till Jesus och hans exempel är bästa sättet för oss att komma närmare både andra, varandra och Gud.

(Denna text är ett utdrag ur församlingsinstruktionen) 

 

 

 

 

Kontakta oss

Skapad: 2010-01-18 00:00:00

Församlingsexpeditionen
Ordinarie öppettider:
mån, tis, tor: kl 9.00-15.00
ons, fre: kl 9.00-12.00
lunch: 12.00-13.00

Kyrkogårdsförvaltningen
mån-fre: 8.00-16.00
lunch: 12.00-13.00
Telefontid: 8.00-12.00

Besöksadress: St Nygatan 2
Postadress:
Svenska kyrkan i Uddevalla
Box 262, SE-451 17  UDDEVALLA
Telefon till växel: 0522-642100
e-post: uddevalla.pastorat@svenskakyrkan.se

 

 

Protokoll Bäve församlingsråd

Skapad: 2010-04-01 00:00:00

Julen är här

Skapad: 2014-12-01 10:31:00

Julspel i Bäve kyrka på julafton kl 11.00

//