Du är efterlängtad

Gud längtar efter oss! Gud längtar efter en närmare relation till varje människa. Gud längtar alltid efter oss, också när vi håller oss på avstånd, så som en förälder kan längta efter sitt barn.

Ungdomar 

Bäve församlings vision bygger på att all längtan börjar hos Gud. Han längtade efter människor att älska innan han skapade oss. Ibland känner alla någon form av längtan inombords och som leder oss att söka vidare efter något utanför oss själva. Detta är typiskt för oss människor. Ibland framställs det som en mänsklig svaghet, men i djupare mening är det detta som gör oss till just människor! När vi berörs av denna känsla inombords är det Gud som vill möta oss med sin längtan efter en närmare relation till varje människa.

På gång i Bäve i  mars 2015

På gång i Bäve i september 2015
Gudstjänstgrupperna
startar upp igen efter sommaren! Vi är glada och tacksamma för alla människor som är med i en eller flera gångers förberedelse och genomförande av Mässa med lovsång. Grupperna är avgörande för att vi skall funna fira den mässa vi vill i Bäve.

Är man ny så får man varsam introduktion i vad gruppen gör: samtal kring dagens texter, val av sånger och fördelning av uppgifter samt bön för gudstjänsten. Varannan vecka sker förberedelserna på en tisdag kl 18 och varannan på onsdag kl 19. Listan att boka sig på hänger på anslagstavlan på kyrktorget.

Likaså är lovsångsteamen väldigt viktiga för vår Mässa med lovsång. Alla som vill vara med och sjunga eller spela något instrument är välkomna. Prata med våra musiker Katarina Persson eller Sofia Bertilsson (vikarie för Mats Björving). Övning sker på söndagen kl 9.30 inför 11-gudstjänsten. Man kan vara med just den söndag det passar en själv. Ungdomskören fortsätter på måndagar kl 16.30.

Soppluncherna varannan onsdag börjar 9/9. Se separat program. Den första gången handlar det om Agape, vår gatubarnsverksamhet i Uganda. Den expanderar. Över 100 barn får här en livlina till ett förändrat liv. Några få är kvar på skolor av dem vi övertog. Många går ut i år och nu har den sista terminen får året börjat och vår kassa är tom! Alla bidrag är oerhört viktiga. Man kan följa det som sker på Facebook, Agape World Ministries, liksom på hemsidan, www.agapeuddevalla.org. Pojkkläder och skor tas emot fram till 3/10 i kyrkan till nästa resa.

Vår diakon Anita Forsberg, tackar allra varmast för uppvaktningen på 60-årsdagen, för alla kort, fina tal och värmande ord och fint arbete i köket. Agape fick över 20.000kr så glädjen spred sig ända till ekvatorn!!

I höst återuppstår veckomässan, en enkel nattvardsgudstjänst för alla. Varje onsdag kväll kl 18.30-19 under terminen firar vi veckomässa med temat bön. Varannan vecka följs den av gudstjänstgrupp. Var fjärde av lovsångs- och förbönsstund och var fjärde av cafékväll. Mässan startar 9/9. Den första Cafékvällen 30/9, får vi besök av psykolog Alf B Svensson som talar över ämnet föräldraskap. Det blir en mycket inspirerande kväll!! Mässa 18.30 och föredrag kl 19.00.

torsdagskvällarna fortsätter vi med ”Vuxen för livet”. Uppstart 10/10 kl 18.30. Vi börjar med en enkel måltid och sedan är tanken att i olika grupper fördjupa sig i vår källa till tron och livet, bibeln. Många känner sig lite obekväma med denna bok, det är svårt att hitta och veta hur man skall läsa för att få något ut av det. Den är skriven i första hand för att läsas tillsammans och inspirera livet, så det vill vi göra. Alla är välkomna och tanken är att ha olika grupper för vana och ovana bibelläsare. I vår tid utmanas vi av olika tro i vårt mångreligiösa samhälle. Det utmanar oss att söka i våra egna källor… Varmt välkommen!

I höst har vi bara en konfirmandgrupp, som det ser ut nu, och det blir på onsdagar. Be gärna för dem och deras faddrar!

Söndagsskolan är igång igen! Nu har äntligen barnens rum bredvid kyrksalen öppnats med nya saker som barn kan roa sig med under gudstjänsten. En plats för mindre barn som hellre leker än lyssnar på predikan och böner. Titta in och se!

Personal: Vår nya diakon för det finskspråkiga arbetet och Saronhuset mm, Kaarina Danskain börjar 1/9 och vi hälsar henne varmt välkommen tillsammans med musiker Sofia Bertilsson. Matias Joupperi fortsätter över pensionen i ett par dagar i veckan på Saronhuset, så att Kaarina kan avlasta Anita på församlingsdiakonin. Kristofer Strid fortsätter under Louise Nordhs förlängda föräldraledighet i höst som tjänstebiträde på hennes tjänst. På de rent prästerliga uppgifterna får vi hjälp av Margareta Berntsson, Peter Wide och Per Lagergren. George Atie fortsätter på vaktmästarvikariatet för Carolina Persson. Församlingsassistent Sofia Bydemar läser var fjärde vecka till församlingspedagog under de närmste fyra terminerna. Varmt välkommen att pröva någon mötesplats som kan betyda något i ditt liv!

Församlingschef Göran Starke  0703141397

 Relation
Bäve vill vara en varmt uppmuntrande plats för varje människas nära gudsrelation. Vi vill att alla som kommer hit skall få hjälp att bättre handskas med de utmaningar som vår tid ställer. Tillsammans med andra vill vi brottas med livets situationer och frågor. Vi blir aldrig färdiga, men vi har möjlighet att utvecklas i vår relation till Gud. Denna relation av tillit och samhörighet kallar vi tro.

 

Gemenskap
Vi vill peka på ett av flera möjliga sätt att förstå och bygga kristen gemenskap som är grundade i det Nya testamentet. Vår modell kommer av Jesu liv med sina lärjungar. Precis som de första lärjungarna gjorde sina felsteg och missförstod Jesus, gör vi det också. Lärjungarna fick ändå vara kvar, och det får vi med. Vi är som ett ressällskap av människor som är på väg till samma mål, och som var och en bär på längtan efter att få mening, helhet och en fungerande relation till Gud. Denna gemenskap kallar vi församling.

   

Skapad:2012-11-01 09:50:00

Under flera år har diakon Myrtle Starke, Svenska kyrkan i Uddevalla, handlat in Fairtrademärkta varor som kaffe, choklad och te med mera. Under denna tid har inköpsansvarig personal arbetat på att öka antalet kravmärkta och ekologiska varor. För detta har vi nu blivit diplomerade av Sveriges kristna råd och nu tar Ingegerd Persson över detta uppdrag.

Läs mer om Fairtrade i Uddevalla

Församlingssyn

Församlingen kallas Kristi kropp, för den får vara hans händer och fötter, ögon och öron i mötet med människor. I detta verkar den helige Ande. Hur församlingen kan utformas finns det flera olika exempel på i Bibeln.
Alla kristna församlingar syftar till att dela och sprida evangeliet om Kristus. Bakom varje församling finns en bild av det gemensamma uppdraget, en församlingssyn. Svenska kyrkan är evangelisk-luthersk, men starka influenser från andra församlingstyper påverkar. Så länge det är inspiration är det ofta ett utvecklande tillskott, men när det leder till ändrad församlingssyn lämnar vi den grund vi står på.
Bäve församling betonar att alla människor får ha en direkt kontakt med Gud. Alla döpta har ett gemensamt ansvar och får vara delaktiga i församlingen. Vem som innerst inne längtar och tror på Jesus vet bara Gud. Därför blir det inte vår uppgift att sätta gränser för delaktighet utan att inbjuda och räkna med fler.
Vi inser att vi på samma sätt som de första lärjungarna lätt missbedömer hur Jesus vill möta nya människor. Vi vill uppmuntra var och en att vara öppen för att se Guds längtan, och att låta sin personliga längtan fördjupas. Även i detta vill vi följa de första lärjungarnas exempel. Ju mer de spontant tog miste i en fråga, desto viktigare blev det för dem att hålla sig nära Jesus, som kunde ge ett bättre svar. Därför har Bäve inte betoning på gränserna för vad som är förväntat beteende, utan på att leva nära Jesus.
Vi är öppna för att människor kommer och går, i full respekt för den enskildes val. Samtidigt är det vårt mål att göra våra mötesplatser så betydelsefulla och innehållsrika att de möter den gudslängtan alla bär i någon form.

 

Språk

Vi vill utmanas av Jesu exempel till att ändra vårt sätt att kommunicera i vår tid, på samma sätt som han förnyade uttryckssätten i möten med människor under de första lärjungarnas tid. Risken finns att ”kyrkospråket” idag snarare stänger än öppnar för förståelse och kontakt mellan Gud och människor Vi måste hitta relevanta ord och bilder för 2000-talet. Ord som öppnar sinnen och tankar.
Vi tror att Gud verkar med sin Ande och förstärker vår mänskliga strävan. Anden förser oss med förmågor, hjälper oss i vårt samspel med varandra och leder en positiv utveckling framåt. Det förminskar inte på något sätt vårt ansvar för våra egna liv.

Vår vision har vi samlat i den korta meningen:

Bäve församling vill leva lika nära människor som Jesus

Vi är övertygade om att närhet till Jesus och hans exempel är bästa sättet för oss att komma närmare både andra, varandra och Gud.

(Denna text är ett utdrag ur församlingsinstruktionen) 

 

 

 

 

Kontakta oss

Skapad: 2015-09-01 00:00:00

Församlingsexpeditionen
Ordinarie öppettider:
mån, tis, tor: kl 9.00-15.00
ons, fre: kl 9.00-12.00
lunch: 12.00-13.00

Kyrkogårdsförvaltningen
mån-fre: 8.00-16.00
lunch: 12.00-13.00
Telefontid: 8.00-12.00

Besöksadress: St Nygatan 2
Postadress:
Svenska kyrkan i Uddevalla
Box 262, SE-451 17  UDDEVALLA
Telefon till växel: 0522-642100
e-post: uddevalla.pastorat@svenskakyrkan.se

 

 

Protokoll Bäve församlingsråd

Skapad: 2010-04-01 00:00:00

​Läs om livet i Bäve pastorat/församling

mellan åren 1974 och 2013!
Ladda upp Vågrörelser här!

//