Du är efterlängtad

Gud längtar efter oss! Gud längtar efter en närmare relation till varje människa. Gud längtar alltid efter oss, också när vi håller oss på avstånd, så som en förälder kan längta efter sitt barn.

Ungdomar 

Bäve församlings vision bygger på att all längtan börjar hos Gud. Han längtade efter människor att älska innan han skapade oss. Ibland känner alla någon form av längtan inombords och som leder oss att söka vidare efter något utanför oss själva. Detta är typiskt för oss människor. Ibland framställs det som en mänsklig svaghet, men i djupare mening är det detta som gör oss till just människor! När vi berörs av denna känsla inombords är det Gud som vill möta oss med sin längtan efter en närmare relation till varje människa.

På gång i Bäve i  januari 2015

Nytt år och nya möjligheter!

Vi startar ofta året med nya goda föresatser. Kanske en av dem kan vara att Leva lika nära människor som Jesus, Bäve församlings vision. Det är ganska utmanande när man tänker efter. Ibland kan vi behöva något sådant, vid andra tillfällen bara någon som bär.

Församlingen är en massa människor som möts på sin livsvandring med olika erfarenheter och förmågor. Ibland vill vi bara komma och vara med. Det är helt OK. Ibland vill vi bli involverade på kortare eller längre tid. Alla kan bidra med något perspektiv och hjälpa till att göra helheten bättre.

Vi efterlyser dem som vill tjäna sina medmänniskor med sina musikaliska gåvor i lovsångsteamen.  Prata med någon av våra musiker, Mats eller Katarina så kan du få veta mer. Vi vill gärna ha med många som tillsammans leder sången och kompar.

Alla kan bidra till mässan genom att vara med i gudstjänstgrupp. Håll utkik efter schema på anslagstavlan och skriv gärna upp dig! Prova!

Här kommer ytterligare saker som kanske kan vidga dina perspektiv:
En vecka med samlingar i Dalaberg kring temat Religionsdialog. Mässa kl 17 den 11/1 med Andrew Wingate från England, ”Det här är mitt Sverige” kl 18 den 13/1, båda i Dalabergskyrkan. Den15/1 är det en samling i moskén kl 19 ”Varför gör man så?” och 16/1 kl 18 är det fredsbön i Dalabergskyrkan.

Veckan därpå inleds den ekumeniska böneveckan 18/1 med predikantbyten i stans församlingar, följd av bönesamling varje kväll kl 18 i Saronhuset 19-24/1.

För den som vill samtala om den kristna tron erbjuds en ny Alphakurs som startar med en fest den 22/1 kl 18.30. Fortsätter sedan tio torsdagskvällar kl 18.30 – 20.30. Självkostnadspris. Anmälan till mig. Se särskild folder.

För en del kan det vara en ny upplevelse att vara med i Passionsspelet. Kontakta vår musikpedagog Mats Björving.

Eller varför inte resa med till Uganda 6-15 mars för att besöka Agape? Resan beräknas kosta omkring 12.000kr. Kontakta Maud Hagelberg eller mig snarast.

Den 1 februari blir det extra förbönstillfällen under Mässa med lovsång. Som vanligt har vi våra trogna förebedjare varje söndag på plats för att möta de behov av förbön som finns. Passa på att få lite bönestöd!

Nu startar de vanliga verksamheterna upp igen och jag hoppas att du kan finna det du har behov av. Titta efter foldrar i vårt nya ställ på kyrktorget.  

I vår församling har vi några smågrupper som träffas varannan vecka för att stötta varandra i livet med Jesus. Det finns alltid plats för fler för den som önskar vara med. Hör av dig till mig om du vill veta mer.

Vi får en ny präst på ett år från 26/1. Det är Kristofer Strid som skall göra sitt pastorsadjunktsår hos oss direkt efter prästvigningen i Göteborgs domkyrka 25/1. Han blir en extra resurs för oss och vi ser fram emot detta tillskott.  Vi hälsar honom varmt välkommen in vi vårt arbetslag och önskar Guds välsignelse över hans tjänst.

Göran Starke, präst i Bäve
0703 14 13 97

 Relation
Bäve vill vara en varmt uppmuntrande plats för varje människas nära gudsrelation. Vi vill att alla som kommer hit skall få hjälp att bättre handskas med de utmaningar som vår tid ställer. Tillsammans med andra vill vi brottas med livets situationer och frågor. Vi blir aldrig färdiga, men vi har möjlighet att utvecklas i vår relation till Gud. Denna relation av tillit och samhörighet kallar vi tro.

 

Gemenskap
Vi vill peka på ett av flera möjliga sätt att förstå och bygga kristen gemenskap som är grundade i det Nya testamentet. Vår modell kommer av Jesu liv med sina lärjungar. Precis som de första lärjungarna gjorde sina felsteg och missförstod Jesus, gör vi det också. Lärjungarna fick ändå vara kvar, och det får vi med. Vi är som ett ressällskap av människor som är på väg till samma mål, och som var och en bär på längtan efter att få mening, helhet och en fungerande relation till Gud. Denna gemenskap kallar vi församling.

   

Skapad:2012-11-01 09:50:00

Under flera år har diakon Myrtle Starke, Svenska kyrkan i Uddevalla, handlat in Fairtrademärkta varor som kaffe, choklad och te med mera. Under denna tid har inköpsansvarig personal arbetat på att öka antalet kravmärkta och ekologiska varor. För detta har vi nu blivit diplomerade av Sveriges kristna råd och nu tar Ingegerd Persson över detta uppdrag.

Läs mer om Fairtrade i Uddevalla

Församlingssyn

Församlingen kallas Kristi kropp, för den får vara hans händer och fötter, ögon och öron i mötet med människor. I detta verkar den helige Ande. Hur församlingen kan utformas finns det flera olika exempel på i Bibeln.
Alla kristna församlingar syftar till att dela och sprida evangeliet om Kristus. Bakom varje församling finns en bild av det gemensamma uppdraget, en församlingssyn. Svenska kyrkan är evangelisk-luthersk, men starka influenser från andra församlingstyper påverkar. Så länge det är inspiration är det ofta ett utvecklande tillskott, men när det leder till ändrad församlingssyn lämnar vi den grund vi står på.
Bäve församling betonar att alla människor får ha en direkt kontakt med Gud. Alla döpta har ett gemensamt ansvar och får vara delaktiga i församlingen. Vem som innerst inne längtar och tror på Jesus vet bara Gud. Därför blir det inte vår uppgift att sätta gränser för delaktighet utan att inbjuda och räkna med fler.
Vi inser att vi på samma sätt som de första lärjungarna lätt missbedömer hur Jesus vill möta nya människor. Vi vill uppmuntra var och en att vara öppen för att se Guds längtan, och att låta sin personliga längtan fördjupas. Även i detta vill vi följa de första lärjungarnas exempel. Ju mer de spontant tog miste i en fråga, desto viktigare blev det för dem att hålla sig nära Jesus, som kunde ge ett bättre svar. Därför har Bäve inte betoning på gränserna för vad som är förväntat beteende, utan på att leva nära Jesus.
Vi är öppna för att människor kommer och går, i full respekt för den enskildes val. Samtidigt är det vårt mål att göra våra mötesplatser så betydelsefulla och innehållsrika att de möter den gudslängtan alla bär i någon form.

 

Språk

Vi vill utmanas av Jesu exempel till att ändra vårt sätt att kommunicera i vår tid, på samma sätt som han förnyade uttryckssätten i möten med människor under de första lärjungarnas tid. Risken finns att ”kyrkospråket” idag snarare stänger än öppnar för förståelse och kontakt mellan Gud och människor Vi måste hitta relevanta ord och bilder för 2000-talet. Ord som öppnar sinnen och tankar.
Vi tror att Gud verkar med sin Ande och förstärker vår mänskliga strävan. Anden förser oss med förmågor, hjälper oss i vårt samspel med varandra och leder en positiv utveckling framåt. Det förminskar inte på något sätt vårt ansvar för våra egna liv.

Vår vision har vi samlat i den korta meningen:

Bäve församling vill leva lika nära människor som Jesus

Vi är övertygade om att närhet till Jesus och hans exempel är bästa sättet för oss att komma närmare både andra, varandra och Gud.

(Denna text är ett utdrag ur församlingsinstruktionen) 

 

 

 

 

Kontakta oss

Skapad: 2010-01-18 00:00:00

Församlingsexpeditionen
Ordinarie öppettider:
mån, tis, tor: kl 9.00-15.00
ons, fre: kl 9.00-12.00
lunch: 12.00-13.00

Kyrkogårdsförvaltningen
mån-fre: 8.00-16.00
lunch: 12.00-13.00
Telefontid: 8.00-12.00

Besöksadress: St Nygatan 2
Postadress:
Svenska kyrkan i Uddevalla
Box 262, SE-451 17  UDDEVALLA
Telefon till växel: 0522-642100
e-post: uddevalla.pastorat@svenskakyrkan.se

 

 

Protokoll Bäve församlingsråd

Skapad: 2010-04-01 00:00:00

Skapad:

//