Månadsblad

Vindelns församling har ett informationsblad som utkommer varje månad och finns att hämta i kyrkor och församlingsgårdar. Det går även att hämta ner från denna sida.

I månadsbladet finns information om gudstjänster, konserter, övrig verksamhet, kontaktuppgifter med mera.

Februari 2015 >>>
Januari 2015 >>> 
...........................

December 2014 >>>
November 2014 >>>
Oktober 2014 >>>
September 2014 >>>
Juli och augusti 2014  >>>
Juni 2014 >>>
Maj 2014 >>>
April 2014 >>>
Mars 2014 >>>
............................

November 2013 >>>
Oktober 2013 >>>
September 2013 >>>
Juli och augusti 2013 >>>
Juni 2013 >>>
Maj 2013 >>>
April 2013 >>>
Mars 2013 >>>
Februari 2013 >>>
..............................

December 2012 >>>
November 2012 >>>
Oktober 2012 >>>
September 2012 >>>
Juli-augusti 2012 >>>
Juni 2012 >>>
Maj 2012 >>>
April 2012 >>>
Mars 2012 >>>
Februari 2012 >>>
Januari 2012 >>> 
..............................

December 2011 >>>
November 2011 >>>
Oktober 2011 >>>

 

//