Månadsblad

I församlingen finns ett informationsblad som ges ut varje månad och finns att hämta i kyrkor och församlingsgårdar. Det går även att hämta ner från denna sida.

I månadsbladet finns information om gudstjänster, konserter, övrig verksamhet, kontaktuppgifter, Fredrik funderar med mera.

April 2015 >>>
Mars 2015 >>>
Februari 2015 >>>
Januari 2015 >>> 
...........................

Arkiv för äldre månadsblad >>>

 

//