Vid livets slut

Begravningsgudstjänsten

Den som har avlidit och tillhör Svenska kyrkan har rätt till kyrklig begravning med präst från sin hemförsamling. Man kan ha begravningen i någon av församlingens båda kyrkor, i annan kyrka inom Göteborg eller i kapellet på någon av kyrkogårdarna.

 

Så snart begravningsbyrå eller anhöriga anmält till församlingens "bokningscentral för begravningar" (031-73164 50) att någon avlidit sker ”själaringning” i Tynnereds kyrka fredag kl 16.00 och ”tacksägelse” vid gudstjänsten i Tynnered och Grevegården på närmaste söndag. För att själaringning och tacksägelse ska äga rum den aktuella veckan måste anmälan ha kommit in till expeditionen senast onsdag förmiddag.

//