Folder Verksamhet för vuxna våren 2014

Huvuddelen av verksamheten för vuxna i Ålidhemskyrkan presenteras i vår vuxenfolder, med rubriken Andlig fördjupning – Samtal om livet – Kreativitet. Se även under menyvalet "Vuxna" i vänsterspalten. Verksamheten på Tomtebo och i Innertavle presenteras i egna foldrar/informationsblad, liksom verksamheten på finska. Carlskyrkan presenterar sin verkamhet i en månadsfolder. Foldrarna kan laddas ner som PDF, i format anpassat för läsning på skärm. Se högerspalten.

Ålidhemskyrkans Folder Verksamhet för vuxna våren 2014:

Under rubriken
Temadagar, retreater och fördjupningskurser
presenteras sådant som retreater, temadagar och kurshelger: Vuxenkatekumenat (undervisning och samtal om kristen tro), Studentretreat, Temahelg om Enneagrammet, Temadag Handens arbete, Bibelskola med mera.

Avsnittet 
Grupper och öppen verksamhet 
berättar om Pilgrimskvällar, meditationer, skapande verkamhet, samtalsgrupper, Sinnesrogudstjänster, dagverksamheten tisdagar och torsdagar med bl.a. Handens arbete och Rofyllt; våra onsdagskvällar under rubriken "Mat, Mingel, Mässa", samt Kulturkaféer, Studiecirklar, Söndagskaféer med mera.

Foldern för Tomtebo-Innertavle:
Här presenteras gudstjänsterna på Tomtebo och i Innertavle under våren, liksom verksamhet för barn och familjer.
Hemgrupper finns också, liksom "Samtal om livet" och sportaktiviteter för hela familjen.

Ladda ned foldrarna via länkarna i högerspalten.

Filer för nedladdning

//