Gudstjänster i Onsala kyrka

April

Söndag 26 april   Fjärde söndagen i påsktiden
11.00   Högmässa    Gunnar Ledwon

Onsdag 29 april
19.00   Veckomässa   Tore Elofsson

 

Maj

Söndag 3  maj   Femte söndagen i påsktiden
11.00  Gudstjänst Tore Elofsson
19.00  Orgelkonsert  Robert Stenborg och Mats Grundberg

Onsdag 6 maj
19.00  Veckomässa   Christian Wiegert

Söndag 10 maj   Bönsöndagen
11.00  Högmässa   Christian Wiegert
18.00  Blomsterkonsert   Christin Wiegert Kyrkokören, Aromakören, Glorious, Small Voices

Onsdag 13 maj
08.15  Morgonmässa  Tore Elofsson
19.00  Veckomässa   Gunnar Ledwon

Torsdag 14 maj   Kristi himmelsfärds dag
11.00   Friluftsgudstjänst  på Noas Ark   Christian Wiegert, Glorious

Söndag 17 maj   Söndagen före pingst   
11.00   Högmässa   Gunnar Ledwon

Onsdag 20 maj
19.00   Veckomässa   Tore Elofsson

Söndag 24 maj   Pingstdagen
11.00   Högmässa   Tore Elofsson, Kyrkokören

Onsdag 27 maj
19.00  Veckomässa  Christian Wiegert

Söndag 31 maj   Heliga trefaldighets dag
11.00  Högmässa   Christian Wiegert 

Månadsblad

Läs mer om kyrkans högtider

Femte söndagen i påsktiden


Påsken är kyrkans största helg. Vi firar att Jesus har besegrat döden och med den allt som står livet emot. Berättelserna om Jesus och vem han var är nedskrivna i ljuset av påskens drama och i ljuset av uppståndelsen.

Tema
Att växa i tro

Liturgisk färg
Vit

Altardekoration
På altaret ställer vi vårblommor eller påskliljor  och vi tänder påskljuset samt sex ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning
Hosea kapitel 11, vers 1 - 4
När Israel var ung fick jag honom kär, och från Egypten kallade jag min son. Men ju mer jag kallar på dem, desto mer går de bort från mig. De offrar åt baalsgudarna och tänder offereld åt belätena. Ändå var det jag som lärde Efraim gå och jag som tog dem i mina armar, men de förstod inte att jag botade dem. Med trofasthetens band drog jag dem, med kärlekens rep. Jag var som den som lyfter upp ett barn till kinden. Jag böjde mig ner och gav dem att äta.

Epistel
Johannes första brev kapitel 4, vers 10 - 16
Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Han har gett oss sin ande, och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. Vi har sett och kan vittna om att Fadern har sänt sin son att rädda världen. Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den.

Evangelium
Evangeliet enligt Johannes kapitel 16, vers 5 - 11
Men nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? utan det jag har sagt er fyller era hjärtan med sorg. Men jag säger er sanningen: det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går skall jag sända honom till er, och när han kommer skall han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd: de tror inte på mig. Rättfärdighet: jag går till Fadern, och ni ser mig inte längre. Dom: denna världens härskare är dömd.

Psaltaren
Psaltaren 98: 1-8
Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång, ty han har gjort underbara ting. Han vann seger med sin starka hand, med sin heliga arm. Herren har visat att han räddar, folken fick skåda hans seger. Med godhet och trofasthe har han tänkt på Israels folk. Hela jorden har sett att vår Gud räddar. Hylla Herren, hela världen, brist ut i jubel och sång! Sjung till lyra för Herren, låt lyrans strängar klinga! Blås i trumpeter och horn, hylla konungen, Herren! Havet skall brusa och allt det rymmer, världen och alla som bor i den. Floderna skall klappa händer, bergen skall jubla tillsammans.

//