Gudstjänster i Onsala kyrka

November

Söndag 23 november   Domssöndagen
11.00 Högmässa   Tore Elofsson
16.00-16.30 Gudstjänst för stora och små i församlingshemmet   Christian Wiegert

Onsdag 26 november
19.00 Veckomässa   Tore Elofsson

Söndag 30 november   Första söndagen i advent
09.30 Gudstjänst för stora och små   Christian Wiegert
11.00 Högmässa   Gunnar Ledwon
19.00 Musikgudstjänst    Tore Elofsson, Kyrkokören och instrumentalister

Foto: Jim Elfström

December

Onsdag 3 december
19.00  Veckomässa   Gunnar Ledwon

Söndag 7 december   Andra söndagen i advent
11.00  Högmässa   Tore Elofsson
16.00-16.30   Gudstjänst för stora och små i församlingshemmet   Tore Elofsson 

Onsdag 10 december
08.15  Morgonmässa   Gunnar Ledwon
19.00  Veckomässa   Christian Wiegert

Lördag 13 december  Luciadagen
17.00 Luciagudstjänst med Glorious   Gunnar Ledwon  

Söndag 14 december   Tredje söndagen i advent
11.00   Högmässa Christian Wiegert

Onsdag 17 december
19.00   Veckomässa  Tore Elofsson

Söndag 21 december   Fjärde söndagen i advent
11.00   Högmässa  Gunnar Ledwon
19.00   Julsånger med Aromakören och Kyrkokören   Gunnar Ledwon

Onsdag 24 december   Julafton
10.00   Gudstjänst för stora och små   Christian Wiegert
17.00   Julbön   Gunnar Ledwon
23.30   Julnattsmässa   Tore Elofsson

Torsdag 25 december   Juldagen
07.00   Julotta   Gunnar Ledwon
11.00   Högmässa   Christian Wiegert

Fredag 26 december   Annandag jul
11.00  Gudstjänst   Tore Elofsson

Söndag 28 december   Söndagen efter jul
11.00  Högmässa   Gunnar Ledwon

Onsdag 31 december   Nyårsafton
17.00   Nyårsbön   Tore Elofsson
 

 

Januari

Torsdag 1 januari   Nyårsdagen
17.00   Högmässa  

Söndag 4 januari   Söndagen efter nyår
11.00  Högmässa  

Tisdag 6 januari   Trettondedag jul
11.00   Gudstjänst för stora och små   Tore Elofsson

Onsdag 7 januari
19.00  Veckomässa   Gunnar Ledwon

Söndag 11 januari   Första söndagen efter trefaldighet 
11.00   Högmässa   Gunnar Ledwon

Onsdag 14 januari
8.15   Morgonmässa   Christian Wiegert
19.00   Veckomässa   Tore Elofsson

Söndag 18 januari   Andra söndagen efter trefaldighet
11.00   Högmässa   Tore Elofsson
19.00   Stjärneljus, musikgudstjänst med Göteborg a capella  

Onsdag 21 januari
19.00  Veckomässa   Christian Wiegert

Söndag 25 januari   Tredje söndagen efter trefaldighet
11.00  Högmässa   Christian Wiegert

Onsdag 28 januari
19.00  Veckomässa   Gunnar Ledwon

 

 

 

 

 

 

 

Månadsblad

Läs mer om kyrkans högtider

Domssöndagen


Dagen kallas i många kyrkosamfund ”Kristus, konungens dag”. Jesus som gav sitt liv för alla människor skall till sist göra slut på ondskan och upprätta de förtryckta. En dag för rannsaken och hopp.

Tema
Kristi återkomst

Liturgisk färg
Grön

Altardekoration
På altaret ställer vi vita och röda blomor  och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning
Hesekiel kapitel 47, vers 6 - 12
Han sade till mig: ”Ser du, människa?” Han förde mig tillbaka till strandkanten. Då jag kom tillbaka såg jag att det växte tätt med träd längs flodens båda stränder. Han sade till mig: ”Detta vatten flyter genom landet österut, strömmar ner i Jordandalen och rinner sedan ut i havet, så att det salta vattnet där blir friskt. Där floden rinner ut skall det vimla av liv i vattnet, fisk skall finnas i överflöd. Där detta vatten rinner ut blir allt vatten friskt. Där floden rinner ut kan allt leva. Fiskare skall stå längs stranden, från En-Gedi till En Eglajim skall deras nät ligga på tork. Fisk av alla de slag skall finnas där, i samma överflöd som i Medelhavet. Men gölar och dammar skall inte bli friska, de tjänar till utvinning av salt. Längs floden, utmed båda stränderna, skall alla slags fruktträd växa. Deras blad skall inte vissna och deras frukt aldrig ta slut. Varje månad bär de ny frukt, ty de får sitt vatten från helgedomen. Deras frukt skall ge föda och deras blad läkedom.”

Epistel
Till de kristna i Korinth kapitel 15, vers 22 - 28
Liksom alla dör genom Adam, så skall också alla få nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning: först Kristus och därefter, vid hans ankomst, de som tillhör honom. Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud, fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och kraft, ty han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Den siste fienden som förintas är döden, ty 'allt har han lagt under sina fötter.' När det heter att allt är lagt under honom är naturligtvis den undantagen som har lagt allt under honom. Men när allt har lagts under honom skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt, överallt.

Evangelium
Evangeliet enligt Matteus kapitel 13, vers 47 - 50
Med himmelriket är det också som när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag i det. När det är fullt drar man upp det på stranden och sätter sig ner och samlar den goda fisken i korgar och kastar bort den dåliga. Så skall det bli vid världens slut. Änglarna skall gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder.

Psaltaren
Psaltaren kapitel 102, vers 26 - 29
En gång lade du jordens grund, och himlen är ett verk av din hand. De skall förgås, men du består, de är plagg som slits ut, du byter ut dem som kläder och de är borta. Men du är densamme, dina år har inget slut. Dina tjänares barn skall bo här och deras barn leva trygga hos dig.

//