Gudstjänster i Onsala kyrka

December

Söndag 21 december   Fjärde söndagen i advent
11.00   Högmässa  Gunnar Ledwon
19.00   Julsånger med Aromakören och Kyrkokören  

Onsdag 24 december   Julafton
10.00   Gudstjänst för stora och små   Christian Wiegert
17.00   Julbön   Gunnar Ledwon
23.30   Julnattsmässa   Tore Elofsson

Torsdag 25 december   Juldagen
07.00   Julotta   Gunnar Ledwon
11.00   Högmässa   Christian Wiegert

Fredag 26 december   Annandag jul
11.00  Gudstjänst   Tore Elofsson

Söndag 28 december   Söndagen efter jul
11.00  Högmässa   Gunnar Ledwon

Onsdag 31 december   Nyårsafton
17.00   Nyårsbön   Tore Elofsson
 

 

Januari

Torsdag 1 januari   Nyårsdagen
17.00   Högmässa   Gunnar Ledwon

Söndag 4 januari   Söndagen efter nyår
11.00  Högmässa  Christian Wiegert

Tisdag 6 januari   Trettondedag jul
11.00   Gudstjänst för stora och små   Tore Elofsson

Onsdag 7 januari
19.00  Veckomässa   Gunnar Ledwon

Söndag 11 januari   Första söndagen efter trettondedagen
11.00   Högmässa   Gunnar Ledwon

Onsdag 14 januari
8.15   Morgonmässa   Christian Wiegert
19.00   Veckomässa   Tore Elofsson

Söndag 18 januari   Andra söndagen efter trettondedagen
11.00   Högmässa   Tore Elofsson
19.00   Stjärneljus, musikgudstjänst med Göteborg a capella  

Onsdag 21 januari
19.00  Veckomässa   Christian Wiegert

Söndag 25 januari   Tredje söndagen efter trettondedagen
11.00  Högmässa   Christian Wiegert

Onsdag 28 januari
19.00  Veckomässa   Gunnar Ledwon

 

Februari

Söndag 1 februari   Septuagesima
11.00 Högmässa   Gunnar Ledwon 

Onsdag 4 februari
19.00  Veckomässa   Tore Elofsson

Söndag 8 februari   Kyndelsmässodagen
11.00  Högmässa   Tore Elofsson
16.00  Gudstjänst för stora och små

Onsdag 11 februari
08.00  Morgonmässa   Tore Elofsson
19.00  Veckomässa Tore  Elofsson

Söndag 15 februari   Fastlagssöndagen
11.00   Högmässa   Erland Brander

Onsdag 18 februari
19.00   Askonsdagsmässa  Christian Wiegert

Söndag 22 februari   Första söndagen i fastan
11.00   Högmässa  Christian Wiegert

Onsdag 25 februari
19.00  Veckomässa   Gunnar Ledwon 

 

 

Mars

Söndag 1 mars   Andra söndagen i fastan
11.00 Högmässa   Gunnar Ledwon 

Onsdag 4 mars
19.00  Veckomässa    Christian Wiegert

Lördag 7 mars
11.00   Konfirmationsgudstjänst   Christian Wiegert

Söndag 8 mars   Tredje söndagen  i fastan
11.00  Högmässa   Christian Wiegert

Onsdag 11 mars
08.15  Morgonmässa   Christian Wiegert
19.00  Veckomässa Tore  Elofsson

Söndag 15 mars   Midfastosöndagen
11.00   Högmässa   Kristin Molander

Onsdag 18 mars
19.00   Veckomässa  Christian Wiegert

Söndag 22 mars   Jungfru Marie bebådelsedag
11.00   Högmässa  Tore Elofsson

Onsdag 25 mars
19.00  Veckomässa   Gunnar Ledwon

Söndagen 29 mars   Palmsöndagen
11.00   Högmässa   Elisabeth Karlsson
19.00   Musikgudstjänst med  Projektkören   Gunnar Ledwon

 

 

 

Månadsblad

Läs mer om kyrkans högtider

Julnatten


På juldagen placerar vi Jesusbarnet i krubban, som symbol för hans födelse under julnatten. Men det är egentligen inte bara en födelsedag vi firar. Juldagen påminner om det fantastiska att Gud i Jesus kom till jorden som en av oss – blev människa för oss.

Tema
Den Heliga natten

Liturgisk färg
Vit

Altardekoration
På altaret ställer vi vita och röda blomor  och vi tänder sex ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning
Jesaja kapitel 9, vers 1 - 7
Men natten skall vika där ångest nu råder. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. De gläds inför dig som man gläds vid skörden, som man jublar när bytet fördelas. Oket som tyngde dem, stången på deras axlar, förtryckarens piska bryter du sönder, som den dag då Midjan besegrades. Stöveln som bars i striden och manteln som fläckats av blod, allt detta skall brännas, förtäras av eld. Ty ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn: Allvis härskare, Gudomlig hjälte, Evig fader, Fredsfurste. Väldet skall bli stort, fredens välsignelser utan gräns för Davids tron och hans rike. Det skall befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet nu och för evigt. Herren Sebaots lidelse skall göra detta.

Epistel
Till hebreerna kapitel 1, vers 1 - 6
Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna, men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin son, som han har insatt till att ärva allting liksom han också har skapat världen genom honom. Och han, som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord, har renat oss från synden och sitter på Majestätets högra sida i höjden. Han har blivit lika mycket mäktigare än änglarna som det namn han har fått i arv är förmer än deras. Ty aldrig har Gud sagt till någon ängel: 'Du är min son,' 'jag har fött dig i dag' , Och när han låter sin förstfödde son träda in i världen säger han: 'Alla Guds änglar skall hylla honom.'

Evangelium
Evangeliet enligt Lukas kapitel 2, vers 1 - 20
Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: ”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.” Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: ”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt.” När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sade herdarna till varandra: ”Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta.” De skyndade i väg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se: allt var så som det hade sagts dem.

Psaltaren
Psaltaren kapitel 108, vers 2 - 7
Mitt hjärta är redo, Gud, jag vill sjunga och spela. Vakna, min själ, vakna, harpa och lyra, jag vill väcka morgonrodnaden. Jag vill tacka dig, Herre, bland folken, jag vill sjunga ditt lov bland alla folk. Ty högre än himlen når din godhet, till skyarna din trofasthet. Visa din höghet i himlen, o Gud, och din härlighet över hela jorden! Hjälp oss med din starka hand, bönhör mig, så att de som du älskar blir räddade!

//