Gudstjänster i Onsala kyrka

Maj

Söndag 17 maj   Söndagen före pingst   
11.00   Högmässa   Gunnar Ledwon

Onsdag 20 maj
19.00   Veckomässa   Tore Elofsson

Söndag 24 maj   Pingstdagen
11.00   Högmässa   Tore Elofsson, Kyrkokören

Onsdag 27 maj
19.00  Veckomässa  Christian Wiegert

Söndag 31 maj   Heliga trefaldighets dag
11.00  Högmässa   Christian Wiegert 

 

Juni

Onsdag 3  juni
19.00  Veckomässa   Tore Elofsson 

Söndag 7 juni  Första söndagen efter trefaldighet
10.00  Högmässa  Tore Elofsson
19.00  Orgelkonsert   Tore Elofsson Christina Wide och Patrik Harrysson

Onsdag 10  juni
8.15  Morgonmässa   Gunnar Ledwon
19.00  Veckomässa   Gunnar Ledwon

Söndag 14  juni  Andra söndagen efter trefaldighet 
10.00   Högmässa   Elisabeth Karlsson

Onsdag 17 juni
19.00  Veckomässa   Christian Wiegert

Lördag 20  juni Midsommardagen
10.00  Högmässa   Gunnar Ledwon

Söndag 21 juni Johannes Döparens dag
10.00  Friluftsgudstjänst  på Noa   Christian Wiegert

Onsdag 24 juni
19.00   Veckomässa   Christian Wiegert

Söndag 28 juni   Fjärde söndagen efter trefaldighet
10.00  Högmässa   Christian Wiegert

Månadsblad

Läs mer om kyrkans högtider

Pingstdagen


Pingsten är kyrkans tredje stora helg vid sidan av jul och påsk. Den är den heliga Andens högtid. Anden är Guds osynliga närvaro bland oss människor. När Jesus visat sig för lärjungarna efter uppståndelsen lämnar han jorden. Redan då talar Jesus om att lärjungarna inte kommer att överges. Gud låter sin Ande, Hjälparen med ett annat namn, vara hos dem. Det firar vi vid pingsten - Anden, Hjälparen, Guds närvaro hos människan och i skapelsen.

Tema
Den heliga Anden

Liturgisk färg
Röd

Altardekoration
På altaret ställer vi pingstliljor med tolv röda tulpaner i mitten  och vi tänder sex ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning
Första Moseboken kapitel 11, vers 1 - 9
Hela jorden hade samma språk och samma ord. När människorna flyttade österut fann de en dal i Shinar där de bosatte sig. ”Nu skall vi slå tegel och bränna det”, sade de till varandra. De använde tegel som byggsten, och som murbruk använde de beck. De sade: ”Låt oss bygga en stad, med ett torn som når ända upp i himlen. Vårt namn blir känt, och vi slipper vara skingrade över hela jorden.” Då steg Herren ner för att se staden och tornet som människorna byggde. Herren sade: ”De är ett enda folk och har alla samma språk. Detta är bara början. Nu är ingenting omöjligt för dem, vad de än föresätter sig. Låt oss stiga ner och skapa förvirring i deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger.” Och Herren skingrade dem från denna plats ut över hela jorden, och de slutade att bygga på staden. Därför kallas den Babel, ty där skapade Herren språkförbistringen på jorden, och därifrån skingrade han människorna ut över hela jorden.

Epistel
Apostlagärningarna 2:1-11
När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sade de: ”Men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parther, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen, vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter, vi är kretensare och araber — ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar.”

Evangelium
Evangeliet enligt Johannes kapitel 14, vers 25 - 29
Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Ni hörde att jag sade till er: Jag går bort och kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag. Detta säger jag er innan det sker, för att ni skall tro det när det har skett.

Psaltaren
Psaltaren kapitel 104, vers 27-31
Alla sätter sitt hopp till dig, du skall ge dem föda i rätt tid. Du ger dem, och de tar emot, du öppnar din hand, och de äter sig mätta. Du döljer ditt ansikte, och de blir förskräckta, du tar ifrån dem deras ande, och de dör och blir åter till mull. Du sänder din ande, då skapas liv. Du gör jorden ny. Må Herrens ära bestå för evigt, må Herren glädja sig över sina verk.

//