Gudstjänster i Onsala kyrka

Mars

Söndag 1 mars   Andra söndagen i fastan
11.00 Högmässa   Gunnar Ledwon 

Onsdag 4 mars
19.00  Veckomässa    Christian Wiegert

Lördag 7 mars
11.00   Konfirmationsgudstjänst   Christian Wiegert

Söndag 8 mars   Tredje söndagen  i fastan
11.00  Högmässa   Christian Wiegert

Onsdag 11 mars
08.15  Morgonmässa   Christian Wiegert
19.00  Veckomässa Tore  Elofsson

Söndag 15 mars   Midfastosöndagen
11.00   Högmässa   Kristin Molander

Onsdag 18 mars
19.00   Veckomässa  Christian Wiegert

Söndag 22 mars   Jungfru Marie bebådelsedag
11.00   Högmässa  Tore Elofsson

Onsdag 25 mars
19.00  Veckomässa   Gunnar Ledwon

Söndagen 29 mars   Palmsöndagen
11.00   Högmässa   Elisabeth Karlsson
19.00   Musikgudstjänst med  Projektkören   Gunnar Ledwon

 

​ 

April

Onsdag 1 april
19.00  Passionsandakt   Tore Elofsson

Torsdag 2 april   Skärtorsdag
19.00  Skärtorsdagsmässa   Christian Wiegert

Fredag 3 april   Långfredag
11.00  Gudstjänst   Gunnar Ledwon, Kyrkokören
18.00  Vi Jesu grav - musik och meditation   Gunnar Ledwon, Maria Holmström, Rebecka Runeson

Lördag 4 april   Påskafton
23.30  Påsknattsmässa   Tore Elofsson, Glorious

Söndag 5 april   Påskdagen
11.00  Familjemässa   Gunnar Ledwon, Kyrkokören, Aromakören, Small Voices 
19.00  Orgelinvigning   Gunnar Ledwon, Ulrika Högstrand

Måndag 6 april   Annandag Påsk
16.00  Pilgrimsmässa    Christian Wiegert 

Onsdag 8 april
08.00  Morgonmässa   Gunnar Ledwon
19.00  Veckomässa   Tore Elofsson

Söndag 12 april   Andra söndagen i påsktiden
11.00  Högmässa   Tore Elofsson

Onsdag 15 april
19.00  Veckomässa  Christian Wiegert

Söndag 19 april   Tredje söndagen i påsktiden
11.00  Högmässa   Christian Wiegert

Onsdag 22 april
19.00  Veckomässa   Gunnar Ledwon

Söndag 26 april   Fjärde söndagen i påsktiden
11.00   Högmässa    Gunnar Ledwon

Onsdag 29 april
19.00   Veckomässa   Tore Elofsson

 

 

 

Månadsblad

Läs mer om kyrkans högtider

Andra söndagen i fastan


Den kristna fastetiden är förberedelsetiden för påsken. Under fastetiden följer vi vägen Jesus går, genom lidandet, döden, mot uppståndelse och nytt liv.

Tema
Den kämpande tron

Liturgisk färg
Violett eller blå

Altardekoration
På altaret ställer vi violetta blommor  och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning
Första Moseboken kapitel 32, vers 22 - 31
Under natten steg Jakob upp, tog med sig sina båda hustrur och sina båda slavinnor och sina elva söner och gick över Jabbok vid vadstället. Han lät dem gå över floden och lät föra över allt som tillhörde honom. Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom tills dagen grydde. När han såg att han inte kunde besegra Jakob slog han till honom på höftbenet, så att höften gick ur led när de brottades med varandra. ”Släpp mig”, sade mannen, ”dagen gryr!” Men Jakob svarade: ”Jag släpper dig inte förrän du välsignar mig.” Han frågade honom: ”Vad är ditt namn?” — ”Jakob”, svarade han. Då sade han: ”Ditt namn skall inte längre vara Jakob utan Israel, ty du har kämpat med Gud och människor och segrat.” Jakob bad honom: ”Låt mig få veta ditt namn.” Han svarade: ”Varför frågar du mig om mitt namn?” Och han välsignade honom där. Jakob kallade platsen Penuel, ”ty”, sade han, ”jag såg Gud ansikte mot ansikte och ändå skonades mitt liv”. När han lämnade Penuel såg han solen gå upp. Och han haltade på grund av sin skadade höft.

Epistel
Till de kristna i Korinth kapitel 6, vers 1 - 10
Som Guds medhjälpare uppmanar jag er också att inte kasta bort den nåd ni tar emot från Gud. Han säger ju: 'Jag bönhörde dig när stunden var inne, jag hjälpte dig på frälsningens dag.' Nu är den rätta stunden, nu är frälsningens dag. Jag vill inte vara till anstöt för någon, ingen skall kunna anmärka på min tjänst. Som Guds tjänare visar jag på allt sätt vad jag duger till: med stor uthållighet under påfrestningar, trångmål och nöd, under prygel, fångenskap och upplopp, under möda, vaka och svält, med renhet, kunskap, tålamod och godhet, med helig ande, uppriktig kärlek, sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen till anfall och försvar, i ära och vanära, med dåligt rykte och gott rykte. Jag kallas villolärare men säger sanningen, jag är misskänd men ändå erkänd, jag är nära döden men ändå lever jag, tuktad men inte till döds, plågad men alltid glad. Jag är fattig men gör många rika, jag har ingenting men äger allt.

Evangelium
Evangeliet enligt Matteus kapitel 15, vers 21 - 28
Därifrån drog sig Jesus undan till området kring Tyros och Sidon. En kanaaneisk kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade: ”Herre, Davids son, förbarma dig över mig! Min dotter plågas svårt av en demon.” Han gav henne inget svar. Då gick hans lärjungar fram och bad honom: ”Säg åt henne att ge sig i väg, hon går ju bakom oss och ropar.” Han svarade: ”Jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk.” Men hon kom och föll ner för honom och sade: ”Herre, hjälp mig.” Han svarade: ”Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna.” — ”Nej, herre”, sade hon, ”men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herrars bord.” Då sade Jesus till henne: ”Kvinna, din tro är stark, det skall bli som du vill.” Och från den stunden var hennes dotter frisk.

Psaltaren
Psaltaren kapitel 130, vers 1 - 8
En vallfartssång. Herre, hör mitt rop, lyssna när jag bönfaller dig! Om du lade synder på minnet, Herre, vem kunde då bestå? Men hos dig finns förlåtelse, och därför fruktar man dig. Jag väntar på Herren, jag längtar, jag hoppas få höra hans ord. Jag längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen, än väktarna efter morgonen. Hoppas på Herren, Israel, ty hos Herren finns nåd och makten att befria. Han skall befria Israel från alla synder.

//