Diakoni i Tegs församling

Ordet diakoni betyder tjänst. Diakoni är kyrkans utsträckta hand till den som behöver hjälp.


Kyrkans diakoni är till för dig som:

Behöver någon att tala med.
Känner dig ensam.
Önskar få samtala om livsfrågor.
Längtar efter kontakt med någon församling.
Önskar andakt: bibelläsning och bön.
Vill hjälpa till med något inom kyrkans diakoni.

Vi som arbetar med diakonala uppgifter har tystnadsplikt. Hör av dig till någon av oss:
Maria Westerlund, diakon, tel: 090-200 2953
Marian Karlsson, diakon, tel: 090-200 2961
Eva Åström, diakon, tel: 090-200 2917.
 
 

 
Skapad:2007-08-22 00:00:00

Ibland kan livet kännas tungt men det finns alltid hopp! Någon att prata med, en axel att luta sig mot. Svenska kyrkan finns till för att stödja dig och vara en samtalspartner i livets alla frågor.

Läs mer om Någon att prata med
Skapad:2007-08-22 00:00:00

Svenska kyrkan i Umeå erbjuder samtal för par och enskilda genom Kyrkans familjerådgivning.

Läs mer om Kyrkans familjerådgivning

 

//