Diakoni i Tegs församling

Ordet diakoni betyder tjänst. Diakoni är kyrkans utsträckta hand till den som behöver hjälp.


Kyrkans diakoni är till för dig som:

Behöver någon att tala med.
Känner dig ensam.
Önskar få samtala om livsfrågor.
Längtar efter kontakt med någon församling.
Önskar andakt: bibelläsning och bön.
Vill hjälpa till med något inom kyrkans diakoni.

Vi som arbetar med diakonala uppgifter har tystnadsplikt. Hör av dig till någon av oss:
Maria Westerlund, diakon, tel: 090-200 2953
Marian Karlsson, diakon, tel: 090-200 2961
Eva Åström, diakon, tel: 090-200 2917.
 
 

 

Foto: Gustaf Hellsing

Skapad:2007-08-22 00:00:00

Oavsett vem du är så kan du vända dig till kyrkan. Här finns alltid en medmänniska som vill lyssna på dig, stötta och hjälpa i djupaste förtroende.

Läs mer om Samtal och stöd
Skapad:2007-08-22 00:00:00

Svenska kyrkan i Umeå erbjuder samtal för par och enskilda genom Kyrkans familjerådgivning.

Läs mer om Kyrkans familjerådgivning

 

//