Diakoni i Tegs församling

Ordet diakoni betyder tjänst. Diakoni är kyrkans utsträckta hand till den som behöver hjälp.

Kyrkans diakoni är till för dig som:
- Behöver någon att tala med.
- Känner dig ensam.
- Önskar få samtala om livsfrågor.
- Längtar efter kontakt med någon församling.
- Önskar andakt: bibelläsning och bön.
- Vill hjälpa till med något inom kyrkans diakoni.

Vi som arbetar med diakonala uppgifter har tystnadsplikt. Hör av dig till någon av oss:
Maria Westerlund, diakon, tel: 090-200 2953
Marian Karlsson, diakon, tel: 090-200 2961
Eva Åström, diakon, tel: 090-200 2917.

 

Du kan också föra enskilda samtal med en präst, besöka kyrkans familjerådgivning eller delta i samtalsgrupper vid sorg. Läs mer under fliken Någon att prata med

 
 
 

 

//