Vår hemsida finns under:

www.svenskakyrkan.se/kristianstad

Kristianstads Kyrkliga Samfällighet

Kristianstads Heliga Trefaldighets församling

Besöksadress:
Kristianstads kyrkl samf
BOX 153
29122 KRISTIANSTAD
E-post:
Telefon:
044-780 64 00
Webbadress:
http://www.svenskakyrkan.se/ kristianstad
Våra kyrkor:

//