Vi har en gemensam hemsida för Vårdinge, Överjärna och Ytterjärna församlingar.

Se Svenska kyrkan Järna-Vårdinge!

Vårdinge församling

Besöksadress:
Kyrkvägen 10
15332 JÄRNA
E-post:
Telefon:
+46(8)55174720
Webbadress:
http://www.svenskakyrkan.se/ vardinge
Våra kyrkor:

//