Kyrkovalet 2013

Foto: Magnus Aronson

Söndag den 15 september 2013 är det kyrkoval. I Svenska kyrkan är det val vart fjärde år och alltid den tredje söndagen i september. Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av människors engagemang. Alla är välkomna att vara med, ta initiativ och dela ansvar.

 

Röstberättigad

 I kyrkovalet väljer du de personer som ska få förtroendet att styra kyrkan de kommande fyra åren. Direkta val sker till kyrkofullmäktige i församlingen eller i pastoratet, till stiftsfullmäktige i stiftet och till kyrkomötet på den nationella nivån. För att du ska få rösta ska du senast på valdagen fylla 16 år, du ska vara medlem i Svenska kyrkan och vara folkbokförd i Sverige den 1 augusti 2013 (då röstlängden fastställs).

De röstberättigade får sitt röstkort omkring den 28 augusti 2013. På röstkortet finns uppgifter om vilken vallokal du ska rösta i och vilka val du har rätt att rösta till.

 

 

 

Foto: Alex & Martin

Nomineringsgrupper

Foto: Magnus Aronson

De grupper som deltar i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. Det är sammanslutningar och intressegrupper formade för att delta i kyrkovalet. På kyrkovalets webbplats www.svenskakyrkan.se/kyrkoval kommer du före valdagen att kunna se vilka grupperna och kandidaterna är.

I Spånga-Kista församling är det sex nomineringsgrupper som deltar i val till kyrkofullmäktige. Deras respektive valmanifest finns publicerat i det nummer av församlingsbladet som utkommer den 5 september, men du kan även läsa en pdf-kopia här.

Du kan även läsa mer om de olika nomineringsgrupperna på deras egna hemsidor:

Var och när kan du rösta

De röstberättigade får sitt röstkort omkring den 28 augusti 2013. På röstkortet finns uppgifter om vilken vallokal du ska rösta i och vilka val du har rätt att rösta till.

Förhandsrösta kan du göra i Kista kyrka och Spånga församlingshus mellan 2 och 11 september enligt öppettider här.

I församlingen finns nio valdistrikt som röstar i sex vallokaler.

  • Sundbyskolan (dist 1)
  • Spånga församlingshus (dist 2 & 6)
  • Fristad servicehus (dist 3)
  • Tensta servicehus (dist 4)
  • Rinkeby församlingsgård (dist 5)
  • Kista kyrka (dist 7-9)

Vallokalerna kommer att ha öppet 9-11, 13-15 samt 17-20 på valdagen den 15 september. Uppgifterna om öppettider och lokal finns även på ditt röstkort.

När vallokalerna stänger görs direkt en preliminär röstsammanräkning. Vartefter de preliminära resultaten blir klara presenteras de på kyrkovalets webbplats. Ansvaret för den slutliga rösträkningen har stiften.

På kyrkovalets webbplats www.svenskakyrkan.se/kyrkoval hittar du som röstberättigad all information du behöver om kyrkovalet.  

 

Foto: Magnus Aronson

 

 Hur gick det i kyrkovalet 2009 - läs resultatet

 

Resultat i kyrkovalet 2013 - Preliminärt resultat  :Slutgiltigt resultat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//