Rökelse i Svenska kyrkan?

[2002-10-05]
Hej prästen! Hur ställer man sig till olika former av rökelse i svenska kyrkan? Jag läste i ett skitgammalt papper jag hittade i en kyrka att varken Jesus eller Gud gillade rökelse. Så min fråga lyder; Rökelse, fel eller dummt?

MVH August

August

Ann-Katrin Bosbach svarar:


Ja du, om Jesus och Gud gillar eller inte gillar rökelse kan jag inte svara på. Däremot kan jag berätta om hur traditionen med rökelse har vuxit fram.

Bruket av rökelse började mycket tidigt i kyrkans historia. Redan på 300-talet användes rökelse i gudstjänsten. Det är främst i de ortodoxa, romersk katolska- och österländska kyrkorna som rökelse används. Incensieringen som det kallas, alltså berökande av personer och liturgiska föremål är en hedersbetygelse. Rökelsen används också som en symbol för församlingens offer och bön.

När rökelse förkommer i Svenska kyrkan är det just som en symbol eller rit i samband med olika bönemoment i gudstjänsten. Det är inte så vanligt att använda rökelse i vår tradition. Men kanske blir det så småningom.

En vanlig och självklar symbol och rit i Svenska kyrkan idag, är att tända ljus i en ljusbärare. En annan är att tända ljus på våra kyrkogårdar under allhelgonahelgen. En helg som kommer om några veckor och som blivit en viktig helg där vi tänder ljus på våra familjers gravar och minns de släktingar och vänner som dött.

Dessa riter och symboler har vuxit fram under de senaste åren. I dag ser vi ljusbärarna som självklara i våra kyrkor och de används mycket. Jag kan se att nya riter och bruk dyker upp lite då och då, för att sedan ibland utvecklas till en självklarhet.

Ett av skälen att nya riter uppstår och växer fram kan vara de nya svenskar som kommer till Sverige med sina erfarenheter av hur man firar gudstjänst. Ett annat skäl kan vara att vi människor är föränderliga och därför utvecklas också våra mötesplatser och gudstjänster. Jag för min del kan inte se att användning av rökelse skulle vara fel eller dumt utifrån det jag har skrivit i mitt svar till dig. Däremot behöver vi fundera över om rökelse kan vara ett problem för allergiker och av vi av det skälet behöver avstå från rökelse som symbolisk handling.

Hoppas du fått svar på dina frågor
Ann-Katrin

//