Enbart döpta får ta emot nattvarden?

[2006-09-20]
Hej !
Har länge haft problem med frågan om relationen mellan dop och nattvard. Den som döps har tillträde till nattvardens sakrament, den som inte är döpt har det inte.

Hur tycker du att man pastoralt och praktisk ska handskas med detta i gudstjänstsammanhang? Vi har en öppen folkkyrka med högt i taket men exkluderar ändå vissa med den här synen dop-nattvard.
/CG

CG

Mia Jaederfeldt svarar:Hej CG!

Tanken med att bara döpta ska ta emot nattvarden, handlar om att man inom kyrkan vill ta ett ansvar för att människor vet vad det är de tar emot i nattvarden.

Naturligtvis kan en som inte är döpt ha betydligt större koll på nattvarden än en som är döpt, men det är som en sorts markering av att det är viktigt för oss med nattvarden.

Man kan tänka att ett barn sällan vet något om nattvarden, men när ett barn döps, säger föräldrarna att de vill att barnet ska växa upp i kyrkans tro och gemenskap. Man räknar då med att de låter barnet få lära sig om den kristna tron, och också får veta vad nattvarden är.

Det händer att präster låter odöpta ta del av nattvarden, när de vet att de fått del av undervisning om vad nattvarden är. Jag har själv gjort det när det gäller konfirmander på läger. Då har gemenskapen varit viktigare än ordningsfrågan.

Jag tror inte det går att generallisera när det gäller hur man ska handskas med frågan i gudstjänstsammanhang. Ett sätt kan vara att förklara varför man har denna ordningsfråga, och sedan får det vara upp till var och en som kommer fram att avgöra om den känner att den vet vad det handlar om (vilket i och för sig kan vara svårt även för en påläst... Gud är stor! :o)

Jag tänker mig att denna fråga är som med sabbatsreglerna på Jesus tid - De är till för människor och inte för Gud. Om det finns anledning att göra annorlunda, så tänker jag att det är helt okej.

Så tänker jag...

Mvh Mia Jaederfeldt

//