Välkommen till Svenska kyrkan i Burlöv. Burlövs församling är en församling i Svenska kyrkan, Lunds stift, som är ett luthersk-evangeliskt trossamfund. Svenska kyrkan är en öppen och demokratisk folkkyrka. Församlingens grundläggande uppgifter består i att fira gudstjänst, utöva diakoni, bedriva undervisning och mission

 

 Utifrån evangeliet om Jesus Kristus vill Burlövs församling möjliggöra personers möten med sig själva, varandra och Gud. Dessa möten ska bejaka hela människan och präglas av öppenhet.
(församlingsinstruktionens övergripande mål) 

Gudstjänster

Drop-in vigsel 24 maj 2014   

Stickcafé i  Arlövs församlingshem och syglädje på Lindhaga

Mer om vår verksamhet för vuxna

 

 

 

Vårt café har öppet mån- fre mellan 9-12. Kom in för en stunds gemenskap och fika.  

På onsdagarna har vi våfflor till försäljning.
Välkommen!

 Musik i Burlövs församling

 Information och anmälan till våra körer.

 

 

 

 

 

 

Burlövs församling

Besöksadress:
BOX 174
23222 ARLÖV
E-post:
Telefon:
040-642 89 00
Webbadress:
http://www.svenskakyrkan.se/ burlov
Våra kyrkor:

Församlingsexpedition öppen mån-fre mellan 10-12

Närmsta veckan

Mötesplats för barn och familj
2014-04-24 kl: 09:00-12:00
Arlövs församlinghsem
Prova på kör
2014-04-24 kl: 10:45-11:45
Arlövs församlingshem
Sopplunch
2014-04-24 kl: 11:30-13:00
Arlövs församlingshem
Andakt
2014-04-24 kl: 13:15-13:30
Arlövs församlingshem
Öppet hus
2014-04-24 kl: 13:30-15:00
Andakt Harakärr
2014-04-24 kl: 14:30-15:30
Harakärrsgården
Ungdomskväll
2014-04-24 kl: 19:00-21:00
Arlövs församlingshem
Dopgudstjänst
2014-04-26 kl: 14:00-15:00
Burlövs gamla kyrka
Högmässa
2014-04-27 kl: 11:00-12:00
Arlövs kyrka
Musikgudstjänst
2014-04-27 kl: 13:00-14:00
Arlövs kyrka
Familjegrupp
2014-04-28 kl: 09:00-12:00
Syglädje
2014-04-28 kl: 13:00-16:00
Lindhaga
Cirkeldans
2014-04-28 kl: 18:00-21:00
Mässa
2014-04-29 kl: 08:30-09:30
Arlövs kyrka
Stickcafé
2014-04-29 kl: 13:30-15:30
Arlövs församlingshem
Babycafé
2014-04-30 kl: 09:00-12:00
 
 
 

//