Välkommen till Svenska kyrkan i Burlöv. Burlövs församling är en församling i Svenska kyrkan, Lunds stift, som är ett luthersk-evangeliskt trossamfund. Svenska kyrkan är en öppen och demokratisk folkkyrka. Församlingens grundläggande uppgifter består i att fira gudstjänst, utöva diakoni, bedriva undervisning och mission

 

 Utifrån evangeliet om Jesus Kristus vill Burlövs församling möjliggöra personers möten med sig själva, varandra och Gud. Dessa möten ska bejaka hela människan och präglas av öppenhet.
(församlingsinstruktionens övergripande mål) 

Gudstjänster

 

 Sopplunch och
 Öppet hus på torsdagar

Torsdagarnas sopplunch, Andakt och Öppet hus startar 3 september igen.

Välkommen!

Vårt café Oasen har öppet:

mån-tors 9-15, fre 9-12

i Arlövs församlingshem

Välkommen!

 Musik i Burlövs församling

 Information och anmälan till våra körer.

Stickcafé i Arlövs  församlingshem och syglädje på Lindhaga

Mer om vår verksamhet för vuxna

 

 

 

 

 

 

Burlövs församling

Besöksadress:
Kyrkogatan 4
23234 Arlöv
Postadress:
BOX 174
23222 ARLÖV
E-post:
Telefon:
+46(40)6428900
Webbadress:
http://www.svenskakyrkan.se/
burlov
Våra kyrkor:

Församlingsexpeditionen och Kyrkogårdsexpeditonen är öppna
vardagar mellan 10 och 12.

Båda finns i Arlövs församlingshem, Kyrkogatan 4.

Närmsta veckan

Högmässa
2015-08-30 kl: 11:00-12:00
Arlövs kyrka
Mer information
Babycafé
2015-08-31 kl: 09:00-12:00
Lindhaga
Mer information
Familjegrupp
2015-08-31 kl: 13:30-16:30
Lindhaga Åkarp
Mer information
Stickcafé
2015-09-01 kl: 13:30-15:30
Mer information
Familjegrupp
2015-09-02 kl: 09:00-12:00
Lindhaga Åkarp
Mer information
Syglädje
2015-09-02 kl: 13:00-16:00
Lindhaga Åkarp
Mer information
Meditation
2015-09-02 kl: 17:30-18:30
Arlövs församlingshem
Mer information
Morgonbön
2015-09-03 kl: 09:00-09:15
Arlövs församlingshem
Mer information
Mötesplats
2015-09-03 kl: 09:00-12:00
Arlövs församlingshem
Mer information
Andakt
2015-09-03 kl: 13:15-13:30
Arlövs församlingshem
Mer information
Andakt på äldreboende
2015-09-03 kl: 14:30-15:30
Boklunden
Mer information
Kyrkmöss
2015-09-03 kl: 16:00-18:00
Arlövs församlingshem
Mer information
Kyrkokören
2015-09-03 kl: 18:00-21:00
Arlövs församlingshem
Mer information
Morgonbön
2015-09-04 kl: 09:00-09:15
Arlövs församlingshem
Mer information
 
 
 

//