Välkommen till Svenska kyrkan i Burlöv. Burlövs församling är en församling i Svenska kyrkan, Lunds stift, som är ett luthersk-evangeliskt trossamfund. Svenska kyrkan är en öppen och demokratisk folkkyrka. Församlingens grundläggande uppgifter består i att fira gudstjänst, utöva diakoni, bedriva undervisning och mission

 

 Utifrån evangeliet om Jesus Kristus vill Burlövs församling möjliggöra personers möten med sig själva, varandra och Gud. Dessa möten ska bejaka hela människan och präglas av öppenhet.
(församlingsinstruktionens övergripande mål) 

Gudstjänster

Drop-in vigsel 24 maj 2014   

Stickcafé i  Arlövs församlingshem och syglädje på Lindhaga

Mer om vår verksamhet för vuxna

 

 

 

Vårt café har öppet mån- fre mellan 9-12. Kom in för en stunds gemenskap och fika.  

På onsdagarna har vi våfflor till försäljning.
Välkommen!

 Musik i Burlövs församling

 Information och anmälan till våra körer.

 

 

 

 

 

 

Burlövs församling

Besöksadress:
BOX 174
23222 ARLÖV
E-post:
Telefon:
040-642 89 00
Webbadress:
http://www.svenskakyrkan.se/ burlov
Våra kyrkor:

Församlingsexpedition öppen mån-fre mellan 10-12

Närmsta veckan

Babycafé
2014-04-16 kl: 09:00-12:00
Lindhaga
Familjegrupp
2014-04-16 kl: 14:00-16:00
Lindhaga
Meditation
2014-04-16 kl: 17:30-18:30
Arlövs församlingshem
Andakt Solliden
2014-04-17 kl: 14:30-15:30
Sollidens äldreboende
Skärtorsdagsmässa
2014-04-17 kl: 19:00-20:00
Arlövs kyrka
Långfredagsgudstjänst
2014-04-18 kl: 11:00-12:00
Arlövs kyrka
Korsvägsandakt
2014-04-18 kl: 17:00-18:00
Burlövs gamla kyrka
Påsknattsmässa
2014-04-19 kl: 23:00-00:00
Arlövs kyrka
Högmässa
2014-04-20 kl: 11:00-12:00
Arlövs kyrka
Dopgudstjänst
2014-04-20 kl: 14:00-15:00
Burlövs gamla kyrka
Familjegrupp
2014-04-21 kl: 09:00-12:00
Lindhaga
Syglädje
2014-04-21 kl: 13:00-16:00
Lindhaga
Emmausmässa
2014-04-21 kl: 17:00-18:00
Burlövs gamla kyrka
Mässa
2014-04-22 kl: 08:30-09:30
Arlövs kyrka
Stickcafé
2014-04-22 kl: 13:30-15:30
Arlövs församlingshem
Babycafé
2014-04-23 kl: 09:00-12:00
Lindhaga
Familjegrupp
2014-04-23 kl: 14:00-16:00
Lindhaga
Meditation
2014-04-23 kl: 17:30-18:30
Arlövs församlingshem
 
 
 

//