Välkommen till Svenska kyrkan Ängelholm

Skapad: 2011-09-01 08:25:00

I våra kyrkor och församlingshem firar vi gudstjänst, sjunger i kör, har babycafé och förskola, anordnar konserter, skapar mötesplatser och utrymmen för samtal och stöd i livets ljusa och mörka stunder. Församlingslivet består också av livets stora skeden: dop, konfirmation och vigsel, samt sköter begravningsverksamheten och skötsel av kyrkogårdar och gravplatser. Ängelholms församling består av ca 15 400 medlemmar och är belägen i Ängelholms kommun i nordvästra Skåne.

 

Foto: Pontus Carlsson

Skapad:2009-10-23 09:00:00

Håll utkik efter Amos i din brevlåda! Tidningen är ett samarbete mellan församlingarna i Ängelholm, Förslöv-Grevie, Hjärnarp-Tåstarp och Munka Ljungby.

Läs mer om Tidningen Amos

Den främsta symbolen för kristen tro är korset.

Den främsta symbolen för kristen tro är korset. Foto: Magnus Aronson

Skapad:2014-10-24 13:12:00

Vilken funktion kan den kristna tron fylla i ditt liv och din vardag? Vilken roll kan tron spela i samhället och världen? Tankar inför helgen är korta predikningar, som tolkar söndagens tema och bibeltexter i vår tid, och lyfter fram angelägna budskap idag.

Läs de senaste tankarna >>

 

Förändrad begravningsavgift från 2015

Skapad: 2015-01-07 15:53:00

Begravningsavgiften för personer boende i Ängelholms församling höjs vid årsskiftet från 0,21 procent till 0,24 procent. Orsaken till höjningen är att den nuvarande avgiften inte täcker församlingens kostnader samt kommande nödvändiga investeringar i begravningsverksamheten. 

- Vi tar vårt uppdrag som begravningshuvudman på allra största allvar och för att möta framtidens behov och krav på oss behöver vi kommande år göra flera stora investeringar i begravningsverksamheten. Investeringarna tillsammans med den i dagsläget för låga avgiften gör att en höjning är nödvändig, säger kyrkoherde Fredrik Höggren.

Om begravningsavgiften:
Alla som är folkbokförda i församlingen betalar, oavsett medlemskap i Svenska kyrkan eller inte, en begravningsavgift beräknad på sin kommunalt beskattningsbara inkomst. Svenska kyrkan sköter begravningsverksamheten på uppdrag av staten i nästan hela landet. Begravningsavgiften skall täcka bland annat kremering, gravplats och gravsättning. Det av Länsstyrelsen utsedda begravningsombudet BrittMarie Hansson har lämnat sitt samtycke till församlingens ansökan till Kammarkollegiet om justering av avgiften. 

 

Skapad:2009-10-22 13:30:00

Vill du träffa nya och gamla kompisar? Fika, prata, spela spel, osv? Välkommen till Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet! Vi finns på Arken/Åvalla bakom bion, på Eden i Rebbelberga, i S:t Mikael vid ishallen och i Höja församlingsgård.

Läs mer om Barn- och ungdomsgrupper

Skapad:2009-10-22 13:30:00

Är ditt/dina barn inne på sitt första levnadsår? Vill du träffa andra föräldrar i samma situation? På babycafé kommer man som man vill – ingen anmälan krävs och tillsammans fikar och sjunger vi med barnen. Babycafé finns på Åvalla på torsdagar och S:t Mikael tisdagar och onsdagar.

Läs mer om Öppen förskola, babycafé & babyrytmik

 

 

 

Kontakta oss

Skapad: 2014-09-17 15:28:00

Växel 
0431-43 75 00
vardagar 8-16, stängt 12-13

Personal

Kyrkofullmäktige

Kyrkoråd

Bokning & medlemsservice
Dop, bröllop, begravning, medlemsärenden
0431-43 75 00
angelholm.forsamling@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsfrågor
0431-43 76 50

Kyrktaxi 
Taxi Ängelholm 0431-17 170

Besöksadress
Församlingsexpeditionen
Södra kyrkogatan 3
Öppet vardagar 10-16

Kyrkogårdsförvaltningen
Storgatan 127A
Öppet vardagar 10-12

Postadress
Box 1079, 262 21 Ängelholm

Det händer

Högmässa
2015-01-25 kl: 11:00
Ängelholms kyrka
Mer information
Högmässa
2015-01-25 kl: 11:00
Rebbelberga kyrka
Mer information
Musikgudstjänst
2015-01-25 kl: 18:00
S:t Mikael
Mer information
Laudes
2015-01-27 kl: 08:30
Ängelholms kyrka
Mer information
Allt mellan himmel och jord
2015-01-27 kl: 18:30
Rebbelberga kyrka
Mer information
Mässa
2015-01-28 kl: 08:30
Ängelholms kyrka
Mer information
Arbetetsföreningen
2015-01-28 kl: 14:00
Rebbelberga församlingshem
Mer information
Sinnesromässa
2015-01-28 kl: 18:30
S:t Mikael
Mer information
Morgonbön
2015-01-29 kl: 08:30
S:t Mikael
Mer information
Spa för kropp och själ
2015-01-29 kl: 10:30
Ängelholms kyrka
Mer information
Öppet hus
2015-01-30 kl: 09:30
Rebbelberga församlingshem
Mer information
 
 
 

 

//